BADANIA NIENISZCZĄCE NDT

Badania Nieniszczące NDT

 

 
 

Badania nieniszczące NDT umożliwiają

wykrycie niezgodności materiałowych, które mogą występować w złączach spawanych.W tym celu wykorzystać możemy dostępne obecnie rodzaje badań.Każda z wykorzystywanych metod posiada zarówno swoje plusy jak i minusy. Jeżeli w przypadku badania określonego wyrobu dana metoda daje zadowalające rezultaty w przypadku kontroli innego elementu może okazać się całkowicie bezużyteczna.
Wybór odpowiedniej metody badań nieniszczących jest rozpatrywany indywidualnie w stosunku do typu badanego wyrobu i zależy od wielu czynników, takich jak:
- zastosowana metoda spawania
- gatunek materiału rodzimego
- rodzaj złącza i jego wymiary
- kształt wykonanego elementu, stan powierzchni oraz dostęp
- rodzaj zastosowanej obróbki cieplnej
- obowiązujące lub uzgodnione poziomy jakości wykonania
- spodziewane rodzaje niezgodności spawalniczych, ich usytuowanie oraz orientacja względem przyjętego punktu odniesienia
W zależności od klasy konstrukcji, która wynika z jej odpowiedzialności stosuje się kontrolę za pomocą pojedynczej metody badań lub ich kombinacji.

badania nieniszczące NDT znak uznania UDT

 
 

VT

Badania Vizualne VT

Badania wizualne są podstawowym i najtańszym sposobem kontroli różnego rodzaju wyrobów, w tym także złączy złączy spawanych. Polegają na dokładnych oględzinach powierzchni. Badania VT wykonuje się obowiązkowo przy wszelkiego rodzaju konstrukcjach, złączach spawanych, odlewach czy odkuwkach.

 
 

Badania Penetracyjne PT

Badania penetracyjne są wykorzystywane do wykrywania powierzchniowych niezgodności spawalniczych i materiałowych. Wykonuje się je najczęściej po przeprowadzeniu badań wizualnych. Metoda jest wykorzystywana najczęściej do badania wyrobów wykonanych z metali ale może być także stosowana w przypadku innych materiałów przy założeniu, że są one obojętne na działanie wykorzystywanych środków badawczych i nie są silnie porowate.

PT

 
 

mt

Badania magnetyczno proszkowe MT

Badania magnetyczno proszkowe MT są stosowane do wykrywania niezgodności powierzchniowych oraz podpowierzchniowych w złączach spawanych materiałów ferromagnetycznych. Wykrywanie niezgodności w połączeniach spawanych metodą magnetyczną polega na wzbudzaniu w nich pola magnetycznego i wykrywaniu lokalnych, magnetycznych strumieni rozproszenia, które powstają nad miejscem występowania wad. W przypadku badań MT do wykrycia pół rozproszenia wykorzystuje się specjalny, ferromagnetyczny proszek.

 
 

 Badania Ultradzwiękowe UT

Badania ultradźwiękowe to jedna z metod badań nieniszczących, polegająca na emisji w badany materiał fali ultradźwiękowej. Odbita część wiązki po powrocie do głowicy badawczej zostaje przetworzona i pojawia się w postaci impulsu świetlnego na ekranie defektoskopu . Badania UT pozwalają na wykrycie wszelkich niejednorodności materiałowych badanych elementów, takich jak: pęknięcia, przyklejenia, pęcherze i wtrącenia. Do kontroli złączy spawanych najczęściej wykorzystuje się metodę echa.

UT

 
 

RT

 Badania Radiograficzne RT

Spośród wszystkich metod badań badania radiograficzne zajmują znaczącą pozycję, szczególnie przy wykrywaniu wewnętrznych niezgodności złączy spawanych. Badania radiograficzne uważa się za metodę należącą do grupy badań o największej wiarygodności. Radiografia przemysłowa jest powszechnie stosowana praktycznie we wszystkich procesach wytwarzania, ekspoloatacji i remontach urządzeń przemysłowych. Znajduje zastosowanie w takich sektorach przemysłowych jak: spawalnictwo, lutowanie, odlewnictwo czy obróbka plastyczna.

 
 

 Badania Termowizyjne TT

Badania termowizyjne polegają na wykrywaniu promieniowania podczerwonego i po odpowiednim przekonwertowaniu go przez kamerę otrzymaniu obrazu cieplnego. Termowizja umożliwia więc przeprowadzanie pomiaru temperatury oraz wykrycie nawet najmniejszych jej różnic. Jest całkowicie bezkontaktowym szybkim i niezawodnym narzędziem diagnostyki, pozwalającym na uzyskanie zaskakujących efektów.

TT