BADANIA PENETRACYJNE PT

Badania penetracyjne PT

 

 
 

Badania penetracyjne PT należą

do najstarszych spośród wszystkich metod badań nieniszczących. Znajdują zastosowanie podczas kontroli zarówno metali jak i materiałów niemetalowych. W spawalnictwie wykorzystywane są do wykrywania nieciągłości materiałowych wychodzących na powierzchnie złączy spawanych. Jest to metoda bezciśnieniona, wykorzystująca zdolność wnikania penetranta w bardzo wąskie szczeliny.
Badania PT przeprowadzane są najczęściej po wykonaniu badań wizualnych oraz usunięciu z ich powierzchni niezgodności spawalnych, uznanych za niedopuszczalne w danym typie spoin.
Do przeprowadzenia badań należy stosować odpowiednie zestawy preparatów w postaci penetrantów, zmywaczy i wywoływaczy.
Penetrantem jest barwny lub fluorescencyjny płyn o dużej zwilżalności, który zostaje naniesiony na oczyszczoną powierzchnię poprzez natrysk.

Badanie metodą penetracyjną obejmuje

zwykle następujące etapy:
- przygotowanie badanej powierzchni i czyszczenie wstępne,
- naniesienie penetranta
- usunięcie nadmiaru nałożonego penetranta
- naniesienie na powierzchnie wywoływacza
- przeprowadzenie kontroli
- rejestracja zaobserwowanych wyników
- proces czyszczenia końcowego


2


1

 
 

Penetrant powinien zostać utrzymany na powierzchni przez pewien czas, określany czasem penetracji. Odpowiedni czas penetracji zależy od właściwości stosowanego penetranta, temperatury jego nanoszenia, rodzaju badanej powierzchnie czy typów wykrywanych nieciągłościi wynosi od 10- 30 minut. Aby badanie penetracyjne było możliwe do przeprowadzenia ciecz musi zwilżać ciało stałe. Dla zwiększenia poziomu interpretacji wskazań zaleca się przeprowadzenie pierwszej kontroli od razu po nałożeniu wywoływacza. Kontrolę ostateczną przeprowadzić należy po upływie określonego czasu, zwanego czasem wywoływania.

Badania penetracyjne umożliwiają wykrycie

zewnętrznych niezgodności spawalniczych, które sięgają w głąb badanego przedmiotu, np.:
- pęknięcia
- przyklejenia na brzegu spoiny
- porowatość
- oraz wszystkie inne niezgodności wychodzące na powierzchnię.

Badania penetracyjne PT znajdują zastosowanie

przy badaniu wszelkiego typu złączy i spoin wykonanych z materiałów takich jak: stale stopowe i niestopowe, staliwo, żeliwo, aluminium, miedź, tytan, nikiel, ceramika i tworzywa sztuczne oraz inne. Ze względu na proces badania nie nadają się do wykorzystywania w przypadku materiałów porowatych. Badania penetracyjne należy wykonywać przez badaniami MT i UT ze względu na możliwość pozostawienia zanieczyszczeń w nieciągłościach.

 
 

3