BADANIA TERMOWIZYJNE TT

Badania Termowizyjne TT

 

 
 

Badania termowizyjne TT, a właściwie

termografia podczerwieni to bezkontaktowa metoda pomiaru temperatury, oparta na detekcji promieniowania podczerwonego. Najpowszechniej wykorzystywaną techniką termografii są systemy umożliwiające precyzyjne wyznaczenie rozkładu temperatur badanej powierzchni. Termowizja stała się więc potężnym narzędziem, umożliwiającym dostarczanie informacji na temat stanu badanego obiektu. Z tego powodu termografia znajduje zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu i nauki. Najpowszechniej jednak znajduje ona zastosowanie w takich dziedzinach jak: budownictwo, elektronika, energetyka oraz medycyna. Poniżej przedstawiono kilka praktycznych zastosowań.

 

Lokalizacja wycieków z instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej

Kamera termowizyjna pozwala na sprawdzenie poprawnego funkcjonowania instalacji grzewczej i sanitarnej budynku oraz zlokalizowanie źródła niepożądanego wycieku. Uzyskany obraz umożliwia również dokładne określenie usytuowania przyłączy odbiorników ciepła. Dzięki badaniu możemy zaoszczędzić sporo czasu oraz pieniędzy poprzez uniknięcie skuwania posadzki w całym pomieszczeniu.

Oferta

Oferta

Sprawdzenie poprawności montażu stolarki okiennej i drzwiowej

Przeprowadzone oględziny pozwalają zweryfikować poprawny sposób osadzenia okien. Dzięki wykorzystaniu kamery termowizyjnej można bez problemu wykryć wszystkie nieszczelności oraz wyeliminować miejsca, w których występują straty ciepła.

Lokalizowanie strat ciepła oraz wad izolacji termicznej budynku

Niewidoczne gołym okiem ubytki izolacji termicznej oraz mostki ciepła powodują ogromne straty ciepła, które przekładają się bezpośrednio na wyższe koszty ogrzewania. Może warto skorzystać z możliwości kamery termowizyjnej i ustalić gdzie budynek traci najwięcej ciepła i ile można zaoszczędzić na likwidacji ubytków? Kilkaset złotych wydanych na badania szybko się zwróci w przypadku niższych rachunków za ogrzewanie.

Oferta

Ocena stanu faktycznego budynku przed zakupem

Badanie kamerą termowizyjną pozwala sprawdzić stan budynku oraz ujawnić wszelkie ukryte wady takie jak mostki termiczne przegród zewnętrznych lub zakamuflowane grzyby i pleśnie oraz sprawdzić stan okien. Pozwala to uniknąć rozczarowań i przykrych niespodzianek w późniejszym etapie eksploatowania.

Przegląd stanu instalacji elektrycznych

Termografia podczerwieni znajduje coraz częściej zastosowanie w branży energetycznej. Zużyciu elementów układów elektroniki towarzyszy wzrost rezystancji a co za tym idzie również temperatury. Przy użyciu kamery termowizyjnej możemy łatwo zlokalizować przegrzany element. Pozwala ona w niedrogi sposób uwydatnić wszelkie wady oraz uszkodzenia sieci ciepłowniczych i energetycznych.Do dodatkowych atutów zaliczamy szybkość oraz bezpieczeństwo przeprowadzania kontroli, gdyż jest to metoda całkowicie bezdotykowa i bezinwazyjna.

Oferta

Oferta

Nadzór wykonywanych prac dociepleniowych

Wielokrotnie nie wiemy czy mamy do czynienia z profesjonalistą czy amatorem sztuki budowlanej. Wykonana przy użyciu kamery termowizyjnej ekspertyza uwydatnia wady, których nie jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem. Po zakończeniu prac remontowych sprawdź czy wszystko zostało wykonane w sposób prawidłowy. Jeśli nie- możemy domagaj się wykonania poprawek lub obniż wynagrodzenie wykonawcy.

Wykrywanie oraz ustalanie przyczyn występowania zawilgoceń oraz pleśni

W budynkach mieszkalnych istnieje wiele miejsc narażonych na powstawanie zawilgoceń, które z kolei mogą prowadzić do powstawania wszelkiego rodzaju szkodliwych na naszego zdrowia grzybów i pleśni. Idealnym sposobem do zlokalizowania miejsc szczególnie narażonych na działanie wilgoci jest wykorzystanie do tego przedsięwzięcia kamery termowizyjnej.

Oferta

Oferta

Kontrola oraz diagnostyka urządzeń oraz maszyn wykorzystywanych w przemyśle

Dzięki wykorzystaniu kamery termowizyjnej mamy możliwość diagnostyki urządzeń przemysłowych bez konieczności wyłączania ich z użycia. Możemy z łatwością wykryć między innymi: problemy związane ze smarowaniem łożysk, przegrzane silniki elektryczne oraz miejsca przegrzania wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń.

Ekspertyzy szczelności chłodni, mroźni oraz obiektów klimatyzowanych

W przypadku chłodni szczelność oraz dobra izolacja odgrywa ogromne znaczenie. Pozornie niewielki ubytek warstwy izolacyjnej chłodni może powodować ogromne straty energii w skali rocznej. Badanie termowizyjne umożliwia zlokalizowanie oraz usunięcie wszelkich nieprawidłowości, a co za tym idzie zaoszczędzić energię wykorzystywaną do wytworzenia chłodu.

Oferta