BADANIA WIZUALNE VT

Badania wizualne VT

 

 
 

Badania wizualne VT są podstawową metodą

badań nieniszczących, stosowaną do kontrolowania wszystkich rodzajów konstrukcji oraz typów złączy spawanych. Polegają na dokładnych oględzinach zewnętrznych badanych przedmiotów. Pozwalają na przeprowadzenie pomiarów złączy elementów przygotowanych do spawania, sprawdzenie poprawności ich montażu oraz kontrole złączy po spawaniu. Są najtańszym oraz najprostszym sposobem kontroli jakości spawanych wyrobów, cechującym się jednocześnie ogromną skutecznością.
Badania wizualne przeprowadza się przed wykonaniem badań ultradźwiękowych lub radiograficznych. Za pomocą obserwacji wzrokowej i pomiarów złącza można stwierdzić czy zostało ono wykonane zgodnie z założeniami projektowymi i czy nie wykazuje ono nieakceptowanych dla wymaganego poziomy jakości niezgodności materiałowych.

Badania wizualne VT należy przeprowadzać

w warunkach odpowiedniego oświetlenia oraz dostępu do badanego złącza. Dodatkowo można zastosować przyrządy i środki pomocnicze takie jak: spoinomierze, przymiary kątowe i liniowe, endoskopy, wideoskopy, środki trawiące czy intensyfikatory światła. W praktyce przemysłowej sprawdzeniu poddaje się spoinę oraz obszar o szerokości 10 mm z każdej jej strony. Gwarantuje to zazwyczaj przebadanie wszystkich wymaganych stref złącza spawanego obejmującego: spoinę, strefę wpływu ciepła przylegający do niej materiał spawany.
Personel badawczy, dokonujący kontroli powinien charakteryzować się doświadczeniem, znajomością odpowiednich norm, przepisów oraz wymagań związanych związanych z technologią wykonywania badanych elementów.


3

 
 

Do najczęściej wykrywanych za pomocą badań VT

nieciągłości materiałowych należą:
- pęknięcia
- kratery
- porowatość
- podtopienia
- wklęśnięcia lica i grani
- nieregularny kształt spoiny
- nieodpowiednie wymiary spawu
- przesuniecie brzegów
- odpryski
Wykorzystywana w przypadku tego rodzaju badań norma PN-EN ISO 5817 przewiduje trzy klasy wadliwości złączy spawanych:
- B – wymagania ostre
- C- wymagania średnie
- D- wymagania łagodne
Klasa wadliwości ustalana jest na podstawie rodzaju oraz wymiarów charakterystycznych napotkanych niezgodności materiałowych.
Badania wizualne znajdują zastosowanie w przypadku kontrolowania między innymi:
- złączy spawanych przeprowadzonych na próbkach, które zostały pobrane ze złącz wykonanych w tych samych warunkach, co konstrukcja spajana,
- materiałów podstawowych
- materiałów dodatkowych
- złączy kwalifikacyjnych spawaczy

 

2

1