INŻYNIER SPAWALNIK

Inżynier Spawalnik

 

Kim właściwie jest i czym zajmuje się inżynier spawalnik?

Jak wiadomo nie od dziś przemysł metalurgiczny cierpi na brak wykwalifikowanych specjalistów do opracowania nowych projektów, w których spawanie zważywszy na nowe wymagania technologiczne spawanie staje się krytyczną ścieżką. Aby wyprzedzić albo przynajmniej nadążyć za postępującą branżą spawalniczą należy rozwijać technologie jutra, przekształcając odważne pomysły w coraz to nowsze rozwiązanie.
Osoba posiadająca uprawnienia Międzynarodowego (IWE) lub Europejskiego (EWE) inżyniera spawalnika wydanego przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa IIW(International Institute of Welding) oraz Europejską Federację Spawalniczą (EWF – Europen Federation of Welding). Uprawnienia te uznawane są na całym świecie i obejmują wszystkie aspekty spawania. Inżynierowie spawalnicy posiadają szeroką wiedzę na temat materiałów stosowanych do wytwarzania wszystkich typów urządzeń – począwszy od zbiorników ciśnieniowych, kotłów, ciężkich konstrukcji stalowych, poprzez budowę i instalację rurociągów, po budowę elektrowni konwencjonalnych oraz jądrowych.

Kwalifikacje EWE/IWE

są po to, aby udowodnić, że dana osoba posiada niezbędny poziom wiedzy do wykonywania zadań i obowiązków w zakresie nadzorowania procesu spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14731.
Kwalifikacje te zostały również przewidziana w normie PN-EN ISO 3834. Oznacza to, że firmy stosujące wyżej wymienioną normę muszą zatrudniać specjalistów kwalifikowanych zgodnie z wymaganiami IIW (International Institute of Welding), a IWE odpowiada najwyższemu poziomowi wiedzy.
Wymagania dla koordynatorów spawalniczych z kwalifikacjami IWE można znaleźć również w innych standardach takich jak:
- PN-EN ISO 1090
- PN-EN ISO 17660
Rolą inżyniera spawalnika jest kontrola i nadzór nad wszystkimi czynnościami spawalniczymi i zapewnienie, że konstrukcje stalowe spełniają odpowiednie poziomy jakości, właściwości mechaniczne oraz są odpowiednio trwałe.

Inżynier spawalnik

jest w stanie dokonać wielu ulepszeń oraz zoptymalizować proces spawania. W tym celu należy wykonać szereg odpowiednich działań, które mogą podwyższyć jakość produkcji spawalniczej, zmniejszyć liczbę wybraków czy zużycie materiałów dodatkowych. Dodatkowo coraz częściej mamy do czynienia ze stosowaniem nowych, wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych i coraz wyższych wymagań dotyczących jakości połączeń spawanych. Tego typu działania mogą znaczniej szybciej zostać wprowadzone w życie dzięki wiedzy i dogłębnym zrozumieniu spawania oraz procesów metalurgicznych, uzyskanego dzięki dyplomowy EWE/IWE.


max-larochelle-415268