NADZÓR INWESTORSKI

Nadzór Inwestorski

 

Nadzór inwestorski

Nasza firma na życzenie klienta jest w stanie przeprowadzić kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie przeprowadzanych prac spawalniczych. Każdy z nadzorowanych projektów wymagana odrębnego toku postępowania i indywidualnego podejścia. Przed przystąpieniem do procesu nadzoru jakościowego laboratorium Z.B.N. Ultrarent sporządza w oparciu o stosowne dokumenty takie jak: normy, dyrektywy oraz wymagania klienta odpowiedni plan kontroli i badań.
Posiadany przez nas odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia EWE/IWE przeprowadza zarówno odbiory końcowe jak i międzyoperacyjne.
Dzięki posiadanym uprawnieniom personel posiadający dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika może wykonywać zadania i obwiązki wymienione w normie PN-EN ISO 14731. Wymagany nadzór nad procesami spawania przewiduje min. norma PN-EN ISO 3834 oraz PN-EN 1090.
Aby proces spawania przebiegał prawidłowo niezbędne jest przeprowadzenie właściwego nadzoru oraz procesu kontroli. W brew pozorom procesy spajania, są to bardzo skomplikowane procesy, które wymagają profesjonalnego podejścia. Restrykcyjne wytyczne dotyczą z reguły spawania takich elementów jak: zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe, rurociągi, kotły czy konstrukcje stalowe. Osiągnięcie wysokiej jakości wymaga jednak spełnienia szeregu odpowiednich wymagań.

Wykonanie odbioru jakościowego wymaga przeprowadzenia szeregu odpowiednich czynności z zakresu kontroli jakości na podstawie wymagań wynikających z kontraktu, zamówienia lub wytycznych klienta. Brak sprawowania należytego nadzoru nad prowadzeniem lub powierzeniem podwykonawcy spawania może doprowadzić do obniżenia jakości połączeń spawalniczych, a w konsekwencji doprowadzić do wystąpienia takich sytuacji jak: straty czasowe, finansowe oraz obniżenie bezpieczeństwa użytkowania danej konstrukcji. Odpowiedni nadzór inwestorski pozwoli na podwyższenie jakości wykonywanych usług oraz na uniknięcie poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Oferowane przez nas usługi

nadzoru nad projektem można podzielić na poszczególne zadania:
- Nadzór Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) według PN-EN ISO 14173,
- opracowywanie niezbędnych dokumentacji procesów spawalniczych,
- weryfikowanie uprawnień oraz działań podwykonawców,
- weryfikowanie uprawnień oraz umiejętności personelu spawalniczego,
- przeprowadzanie kontroli spawalniczych w trakcie procesu produkcyjnego,
- audytowanie
- sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
- monitorowanie postępu wykonywanych prac spawalniczych,
- weryfikowanie dokumentacji prowadzonej przez zleceniodawcę,
- przeprowadzanie odbiorów technicznych według wytyczonych wymagań,
- doradztwo w doborze materiałów podstawowych oraz urządzeń spawalniczych,

nadzór inwestorski