NADZÓR INWESTORSKI

Nadzór Inwestorski

Nasze laboratorium

na życzenie klienta jest w stanie przeprowadzć kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie prowadzinyc prac spawalniczych. Każdy z nadzorowanych projektow wymaga odrębnego toku postępowania i indywidualnego podejścia. Przed przystąpieniem do nadzory jakościawego personel laboratorium Z.B.N. Ultrarent sporządza w oparciu o stosowne dokumenty takie jak: normy, dyrektywy oraz wymagania klienta odpowiedni plan kontroli i badań. Posiadany przez nas odpowiedni wykwalifikowany personel mający uprawnienia IWE/EWE przeprowadza zarówno odbiory końcowe jak i kontrole międzyoperacyjne.  Dzięki posiadanym uprawnieniom jesteśmy w stanie wykonyać wsyztskie zadania i obowiązki wymienione w normie PN-EN ISO 14731. Wymagania dotyczące nadzoru nad procesami spawania pojawiają się między innymi w normach: PN-EN ISO 3834 oraz PN-EN 1090. Aby spawanie przebiegało prawidłowo niezbędne jest nieustanne prowadzenie właściwrgo nadzoru oraz kontroli. Wbrew pozorom procesy spajania są bardzo skomplikowane, które wymagają profesjonalnego podejścia. Najbardziej restrykcyjne wytyczne dotyczą spawania takich elementów jak: zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe, rurociągi technologiczne, kotły oraz konstrukcje stalowe. Osiągnięcie wysokiej jakości wyamaga spełnienia szeregu odpowiednich wymagań.

Wykonanie odbioru jakościowego wymaga przeprowadzenia szeregu odpowiednich czyności z zakresu kontroli jakości na podstawie wymagań wynikających z kontraktur, zamówienia lub wytycznych klienta. Brak sprawowania należytego nadzoru nad prowadzeniem prac spawalniczych lub powierzeniu ich podwykonawcy może spowodować obniżenie jakości połączeń spawanych. Niewłaściwa jakosć może natomiast spowodować olbrzymie konsekwencje takie jak: straty czasowe, finansowe oraz najgorsze z możliwych polegające na obniżeniu bezpieczenstwa użytkowania konstrukcji i urządzeń.

 

Nadzór inwestorski

nadzoru inwestorstkiego nad nadym projektem można podzielić na następujące zadania:

 

– nadzór spawalniczy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) według wytycznych normy PN-EN ISO 14173,

 

– opracowanie niezbędnej w produckji spawalniczej dokumentacji (planów spawania, instrukcji technologicznych,

 

– weryfikowanie uprawnień, działań oraz postępów prac wykonywanych przez podwykonawców,

 

– weryfikowanie uprawnień oraz umiejętności manualnych personelu spawalniczego,

 

– przeprowadzenie kontroli w trakcie trwania procesu produkcyjnego,

 

– audytowanie,

 

– sporządzanie dokumentacji powykonawczej,

 

– minitotorowanie postępu wykonywanych prac spawalniczych,

 

– weryfikowanie dokumentacji prowadznej przez zleceniodawcę,

 

– przeprowadzanie odbiorów technicznych według określonych wymagań,

 

– doradztwo w doborze materiałów podstawowych, dodatkowych oraz urządzeń spawalniczych.

Nadzór Inwestorski