SPAWALNICTWO

Spawalnictwo

 

Spawanie jest jednym z ze sposobów

łączenia ze sobą materiałów metalowych. Według wytycznych zawartych w normach europejskich spawanie jest traktowane jako proces specjalny. Oznacza to, że sprawdzenie jakości tego procesu nie może zostać wykonane w sposób prosty oraz ekonomiczny. W związku z tym, wszelkie niedostatki procesu spawania mogą zostać ujawnione dopiero w trakcie użytkowania danego wyrobu.
Z tego powodu w trakcie wykonywania wyrobów spajanych należy podjąć należyte środki zapobiegawcze oraz nieustanne monitorowanie podczas procesu wytwarzania.
Wytwórca stosujący proces spawania powinien więc zadbać o takie elementy jak:
- dokumentacja procesu spawania
- uprawnienia personelu spawalniczego
- odpowiednią kontrolę jakości
- nadzór spawalniczy.
- stosowanie odpowiednich materiałów podstawowych i dodatkowych
i wiele innych czynników zależny od stosowanych norm wyrobu oraz wdrożonego systemu jakości.

Oprócz usług związanych z wykonywaniem badań nieniszczących

poszerzyliśmy ofertę o usługi związane z kontrolą jakości oraz prowadzeniem nadzoru spawalniczego. Wszystkie usługi związane ze spawalnictwem wykonywane są przez certyfikowany personel nadzoru spawalniczego posiadający uprawnienia Międzynarodowego/ Europejskiego Inżyniera Spawalnika ( IWE/EWE).
By wyroby spajane spełniały określone wymagania jakościowe niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru w czasie całego procesu produkcyjnego, od momentu projektowania, doboru materiałów dodatkowych i podstawowych, wyborze procesu wytwarzania oraz rodzaju przeprowadzanej kontroli.

W zakresie branży spawalniczej jesteśmy w stanie zaoferować Państwu:

- przygotowanie Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15609,
- pomoc w przeprowadzaniu procesu kwalifikowania technologii spawania (WPQR),
- doradztwo w zakresie doboru typu oraz zakresu uprawnień spawaczy oraz operatorów – zgodnie z serią norm 9606 oraz 14732,
- usługi doradcze w zakresie certyfikacji zakładu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834,
- sporządzanie dokumentacji spawalniczej zgodnie z wytycznymi klienta,
- doradztwo techniczne w zakresie branży spawalniczej,
- prowadzenie nadzoru spawalniczego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14731,
- kontrolę procesu spawalniczego w trakcie wytwarzania,
- weryfikowanie umiejętności personelu spawalniczego,
- dobór materiałów podstawowych oraz dodatkowych,
- ulepszanie oraz optymalizowanie wykorzystywanych w trakcie produkcji procesów spawalniczych.


pexels-photo-401800