SPAWALNICTWO

Spwalnictwo

Spawalnictwo to dziedzina przemysłowa

rozwijająca wiedzę na temat łączenia ze sobą materiałów metalowych i niemetalowych. Według wytycznych zawartych w normach europejskich oraz systemach zarządzania ISO spawanie jest traktowane jako proces specjalny. Oznacza to, że sprawdzenie jakości wykonanych połączeń spawanych nie może zostać przeprowadzone w sposób prosty oraz ekonomiczny. W związku z tym, wszelkie niedostatki i błędy procesu spawania mogą zostać usjawione dopiero w takcie użytkowania danego wyrobu lub w momencir wystąpienia awarii. Z tego powodu w trakcie wykonywania wyrobów spawanych należy wykonać należyte czynności  i podjąć niezbędne środki zapobiegawcze oraz nieustannie monitoewać spawanie w trakcie procesu wytwarzania urządzeń i kontrukcji. Wytwórca stosujący pcoes spawania powinien więc zadbać o takie elementy jak:

 

– dokumentacja procesu spawania,

 

– uprawnienia personelu spawalniczego,

 

– odpowiednia kontrola jakości wykonanych połączeń,

 

– prowadzenia nadzoru spawalniczego,

 

– stosowanie dopowiednich materałów podstawocyh i dodatkowych (atestowanych),

 

i wiele innych czynników zależnych od stosowanych norm wyrobu, przepisów, wdrożonego systemu jakości czy indywidualnych wymagań klienta.

Oprócz usług związanych

z wykonywaniem badań nieniszczących rozszerzysliśmy ofertę naszego laborstorium o usługi związane z kontrolą jakości oraz prowadzeniem profesjonalnego nadzoru spawalniczego. Wszytskie usługi związane z doradztwem spawalniczym wykonywane są przez certyfikowany personel nadzoru spawalniczego posiadający odpowiednią wiedzę, stosowne doświadczenie oraz uprawnienia Międzynarodowego/ Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE/EWE). Aby wyroby spajane spełniały określone wymagania jakściowe, były wytrzymałe oraz bezpieczne w użyciu, w ytwarzanie ich było korzystne ze względów czasowych i ekoomicznych niezbędne jest zapewnienie odpiedniego nazdoru. Nadzóe spawalniczy powinien obejmowa cały proces produkcyjny: od momentu projektowania, doboru materialow podstawowych i dodatkowych, wyborze procesu oraz parametrów spawania oraz rodzaju i zakresu przeprowadzanej kontroli.

W zakresie spawalnictwa jesteśmy w stanie zaoferować Państwu:

– przygorowanie Instruckji Technologicznych Spawania (WPS) zgodnie z wymaganiami normy -PN-EN ISO 15609

 

– pomoc w przeprowadzeniu procesu kwalifikowania technologi spawania (WPQR),

 

– doradztwo w zakresie typu oraz zakresy upranień spawaczy oraz operatorów- zgodnie z serią norm EN ISO 9606 oraz 14742,

 

– usługi doradzcze w zakresie certyfikacji zakładu zgodnie z wymaganiami normy 3834,

 

– sporządzanie dokumentacji spawalniczej zgodnie z wytycznymi klienta,

 

– doradztwo techniczne w zakresie produkcji spawalniczej,

 

– prowadzenie nadzoeu spawalniczego zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 14731,

 

– kontrola procesu spawalnieczgo w trakcie wytwarzania,

 

– werydikowanie umiejetności personelu spawalniczego,

 

– dobor materiałów podstawowych oraz dodatkowych,

 

– ulepszanie oraz optymalizowanie wykorzystywane w trakcie produkcji procesów spawalniczych.