Laboratorium badań nieniszczących NDT

Nasze usługi badań nieniszczących pozwalają na wykrywanie defektów w wielu wyrobach przemysłowych takich jak: rurociągi, kotły, zbiorniki, odlewy oraz konstrukcje stalowe.

Radiografia cyfrowa (DR) - badania ON-STREAM

Badania RT on-stream rurociągów umożliwiają pomiar grubości ścianki oraz wykrycie lokalnych degradacji wewnętrznych uszkodzeń eksploatacyjnych oraz innych problemów. 
Największym atutem jest możliwość wykonania diagnostyki podczas pracy instalacji oraz bez konieczności demontażu izolacji

Wykrywanie uszkodzeń eksploatacyjnych

Regularna kontrola urządzeń przemysłowych pozwala na zapobieganie występowania uszkodzeń a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów wynikających z awarii materiałowych.

Cel

Nadrzędnym celem naszego laboratorium jest spełnianie wszelkich wytycznych i oczekiwań naszych klientów w dziedzinie badań nieniszczących.

Nadzór

Kierownictwo laboratorium kładzie szczególny nacisk na nieustanne rozwijanie i doskonalenie jakości wykonywanych usług badawczych.

Uznanie

Laboratorium Z.B.N. Ultrarent spełnia wymagania normy PN-EN ISO 17025. Potwierdzeniem jakości jest uznanie nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Personel

Zaangażowanie personelu na rzecz jakości wykonywanej pracy w istotny sposób wpływa na zadowolenie naszych klientów.
Badania wiroprądowe

O laboratorium

Badania NDT to nasza specjalność
Nadrzędnym celem naszego laboratorium
jest fachowe realizowanie usług badawczych zgodnie z posiadanymi uprawnienia oraz zakresem posiadanego uznania, które zostało nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Prowadzone przez nasz zespół laboratorium badań nieniszczących posiada wdrożony system jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17025. Oprócz inspektorów badań nieniszczących dysponujemy również personelem posiadającym uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE.
Od wielu lat realizujemy zarówno małe zlecenia jak i ogromne kontrakty. Współpracujemy z niewielkimi firmami działającymi na obszarach regionalnych oraz międzynarodowymi korporacjami. Swoje działania prowadzimy na terenie całego kraju jednak w razie konieczności jesteśmy gotowi i otwarci na współpracę przy realizacjach zagranicznych.

Oferta laboratorium

Nasza firma posiada szeroki zakres usług
Nasze usługi badań NDT odgrywają istotną rolę na końcowym etapie procesów produkcyjnych oraz montażu detali, urządzeń mechanicznych czy ciśnieniowych oraz zespołów rurociągów. Kontrolujemy oraz monitorujemy również stan urządzeń będących w eksploatacji.
Nasza firma oferuje usługi pełnego nadzoru inwestorskiego w zakresie spawalnictwa. Prace spawalnicze są nadzorowane przez personel posiadający odpowiednią wiedzę, kompetencję oraz doświadczenie. Nadzór obejmuje sprawdzenie dokumentów, weryfikację uprawnień personelu, kontrolę końcową, w trakcie prac spawalniczych oraz re-kontrolę wykonanych badań NDT.
Mapowanie korozji z wykorzystaniem radiografii cyfrowej (DR) należy do zaawansowanych metod badań nieniszczących. Technika pozwala na wykonanie pomiarów grubości ścianek bez konieczności demontażu izolacji i zatrzymywania instalacji oraz usuwanie czynnika.
Nasz zespół spawalniczy zajmuję się wykonywaniem prac montażowych rurociągów technologicznych oraz urządzeń przemysłowych. Zakres prac obejmuje zarówno wytwarzanie nowych rurociągów jak i przeprowadzenie modernizacji na istniejących instalacjach. Pracę spawalnicze są wykonywane przez personel posiadający uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.
We współpracy z jednostkami notyfikowanymi przeprowadzamy kompleksowy proces egzaminowania personelu spawalniczego, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań złączy egzaminacyjnych pozwalający na otrzymanie certyfikatu spawalniczego wydanego według wymagań normy PN-EN ISO 9606.
Od wielu lat wspieramy innych przedsiębiorców w zakresie wynajmu kwalifikowanej kadry przemysłowej obejmującej: kontrolerów badań nieniszczących NDT, personelu nadzoru spawalnicze (IWE), spawaczy, monterów oraz operatorów urządzeń spawalniczych. Wspomagamy podczas realizacji projektów na terenie całej Europy.

ZAKŁAD BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

Jesteśmy otwarci na wszelkie możliwości współpracy. Zachęcamy do kontaktu!

Blog

Dzielimy się wiedzą z klientami
laboratorium badań nieniszczących RTG

Badania nieniszczące NDT: Metody A-scan, B-scan i C-scan

Przybliżając szczegółowo metody A-scan, B-scan i C-scan, chcemy nie tylko podkreślić ich znaczenie, ale również rozwiać wątpliwości i wyjaśnić złożoności związane z tymi technikami. Zrozumienie tych metod pozwala na pełniejsze docenienie ich potencjału i zastosowania w różnych sektorach przemysłu.

Dane firmy

Zakład badań nieniszczących ultrarent Bartosz Żuberek
Telefon
+ 48 888 905 440
Email
kontakt@ultrarent.pl
Adres
ul. Biernackiego 13
62-800 Kalisz
Siedziba laboratorium
ul. Rogatka 14c,
62-860 Opatówek
NIP
618 218 12 39
REGON
382979396
Nr konta bankowego
Nest Bank
78 2530 0008 2003 1054 6429 0001
Godziny otwarcia
PON-PT 08:00 – 17:00
SOB 09:00 – 15:00

Formularz kontaktowy

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat