Autor: proformat

Badania nieniszczące radiograficzne odlewów

Badania radiograficzne odlewów to jedna z bardzo skutecznych metod kontroli pozwalająca na wykrycie i zlokalizowanie niezgodności i wad wewnętrznych. Technologia kontroli radiograficznej jest stosowana w inspekcjach przemysłowych od dziesięcioleci. Bardzo szerokie [...]
Read more

Badania nieniszczące radiograficzne złączy spawanych

Spawanie jest uznawane za najpowszechniejszy sposób trwałego łączenia materiałów metalowych. Jest to uzasadnione wieloma względami, których omówieniem zajmiemy się w osobnym artykule. Natomiast faktem jest, że nie sposób nie mieć [...]
Read more

Badania nieniszczące ultradźwiękowe odlewów

Badania ultradźwiękowe znajdują bardzo szerokie zastosowanie w kontroli wyrobów odlewanych. Jest to spowodowane szeregiem korzyści otrzymywanych podczas wykorzystania właśnie tej metody. Wyrobu odlewane są stosowane wszędzie tam gdzie biorąc pod [...]
Read more

Badania HT – pomiar twardości materiałów

Badania twardości to bardzo szybka i stosunkowo niedroga metoda badań nieniszczących służąca na sprawdzeniu twardości badanego materiału oraz określeniu jego przydatności do zamierzonego zastosowania. Badanie twardości doskonale sprawdza się w [...]
Read more
Badania ultradźwiękowe - techniki

BADANIA WIROPRĄDOWE

Badania wiroprądowe to jedna z metod badań nieniszczących wykorzystywana do wykrywania niezgodności powierzchniowych i podpowierzchniowych ze stali o różnych strukturach, miedzi, aluminium, tytanu, cyrkonu i innych stopów. Badania wiroprądowe są [...]
Read more

Badania PMI

PMI (Positive Metal Indentification) to jedna z metod zaliczanym do  badań nieniszczących pozwalająca na identyfikację stopów metali na podstawie ich składu chemicznego. Badania PMI pozwalają na zweryfikowanie jakości stosowanego materiału pod [...]
Read more

Czym są badania nieniszczące?

Badania nieniszczące to kontrola przeprowadzana między innymi w zakładach przemysłowych. Nie zawsze proces ten wygląda dokładnie w ten sam sposób – metodę przeprowadzania analizy dobiera się na podstawie charakterystyki badanego [...]
Read more

Czym są badania penetracyjne PT?

Badania penetracyjne PT należą do metod nieniszczących. Taka kontrola pozwala na określenie ciągłości powierzchni i jest wykorzystywana podczas analizy materiałów ferromagnetycznych, a także stopów lekkich i stali austenitycznej. To skuteczny [...]
Read more

Czym są badania penetracyjne i jakie jest ich zastosowanie?

Badania penetracyjne, popularnie zwane PT, stosuje się w celu wykrycia otwartych niezgodności spawalniczych znajdujących się zarówno na powierzchni spoiny, jak i wewnątrz niej, jeśli niezgodność sięga powierzchni. Jest to jedna [...]
Read more

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat