Badania MT – badanie magnetyczno-proszkowe spoin i złączy spawanych

Badania magnetyczno proszkowe MT - co to?

Polegają na wzbudzaniu w badanym obiekcie pola magnetycznego
 • i poszukiwaniu tzw. lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia, które powstają na powierzchni badanego elementu w miejscu występowania lub bezpośredniej bliskoąci niezgodności spawalniczych. Wykrycie magnetycznych pól rozproszenia jest możliwe dzięki zastosowaniu detektora w postaci drobnoziarnistego, ferromagnetycznego proszku, nanoszonego na badaną powierzchnię podczas jej magnesowania.

  Skupiska proszku pozwalają na odworowanie przybranym kształtem rzeczywistego kształtu nieciągłości materiałowych, bedących powodem do występowania defektogramów proszkowych. Przy pomocy badań magnetycznych możemy dokonać kontroli doczołowych i kątowych złączy spawanych, odlewów oraz odkuwek.

Badania magnetyczno proszkowe

oraz inne metody
 • badań z wykorzystaniem pola magnetycznego mogą być stosowane wyłącznie do badania obiektów z materiałów, w których możliwe jest zbudzenie pola magnetycznego, czyli ferromagnetycznych. W przypadku badania złączy spawanych spoiwo wykorzystywane w procesie łączenia materiałów rownież powinno wykazywać właściwości ferromagnetyczne. Z tego powodu kontrolowanie elementów wykonanych ze stali austenitycznej czy aluminium jest niemożliwe. W przypadku badania złączy spawanych należy pamiętać o tym, że wykorzystanie w procesie spajania spoina również wykazywało właściwości ferromagnetyczne.

  Badania magnetyczno proszkowe (MT) są bardzo skuteczne. Pozwalają na bardzo precyzyjne wykrywanie niezgodności powierzchniowych oraz zlokalizowanych pod badaną powierzchnią na głębokości kilku milimetrów. W przypadku wykrywania niecieiągłości podpowierzcniowych mamy doczynienia z obniżoną wykrywalnością przez co należy do badań MT zachować ograniczone zaufanie i sprawdzić czulosć badania na wzorcach i próbkach kontrolnych.

Badania magnetyczno proszkowe MT- efekty

Umożliwiają wykrycie niezgodności takich jak:
 • wszelkiego typu pęknięcia,
 • naderwania,
 • zakucia,
 • zawalcowania,
 • łuski,
 • wtrącenia niemetaliczne
 • pozostałe niezgodności powierzchniowe występujące wyrobach przmysłowych przemysłowych.

Badania MT – badanie magnetyczno-proszkowe spoin i złączy spawanych

Chcesz poznać cenę wykonywanych przez nas badań?  Wypełnij formularz

Badania MT w porównaniu

do badań penetracyjnych posiadają następujące cechy:
 • można z ich pomocą wykrywać niezgodności, które nie są nieciągłościami powierzchniowymi otwartami (np. pęknięcia wypełnione żużlem lub innymi zanieczyszczeniami) i tym samym uniemożliwiaiją wnikanie penetranta,
 • dają możliwość wykrycia niezgodności wychodzących na powierzchnie, które zostały zatarte, zakryte lub zatkane przez zanieczyszczenia.
 • umożliwiają wykrycie niezgodności zlokalizowanych pod powierzchnią badanego elementu,
 • pozwalają na kontrolę powierzchni pokrytej cienką warstwą farby,
 • umożliwiają dużo szybsze przeprowadzenie badania i wykrycie nieciągłości,
 • umożliwiają dużo łatwiejszą interpretację uzyskanych wskazań,

Badania magnetyczno proszkowe - wykrycie

Prawdopodobieństwo wykrycia niezgodności spawalniczych
 • w badaniach magnetyczno proszkowych jest zależne od nateżenia pola magnetycznego wzbydzonego w badanym przedmiocie, położenia i usytuowania nieciągłości oraz jej wymiarów. Na skuteczność badania wpływają również różnice wynikające z przenikalności magnetycznej wady i materiału badanego, chropowatości powierzchni, wielkości cząstek proszku magnetycznego oraz jego koncentracji w zawiesinie.

  Technika wykorzystania badań magnetycznych dla badania połączeń spawanych powinna opiera się przede wszystkim na poprawnym doborze sposobu i parametrów magnesowania. Magnesowanie badanego materiały jest skuteczne tylko i wyłącznie wtedy gdy jest ono odpowiednio silne i skierowane możliwie prostopadle względem nieciągłości. Wykrywalność nieciągłości zależy zatem od kąta zawartego między jej kierunkiem a kierunkiem pola magnetycznego. Magnesowania można dokonać za pomocą: jarzm, cewek lub poprzez bezpośredni przepływ prądu.

  Dodatkowo w zależności od obiektu badań należy wybrać odpowiednią technikę – suchą lub mokrą. Dodatkowo do wyboru mamy technikę barwną lub fluorescencyjną. Druga z wymienionych cgarakteryzuje się wiekszą czułością, wymaga natomiast zapewnienia bardziej restrykcyjnych warunków badania: min. zaciemnienia oraz światła UV o odpowiednim natężeniu.

Badania magnetyczno proszkowe - kontrola magnetyczna

Kontrolę magnetyczną wykonuje się zazwyczaj po wykonaniu badań wizualnych
 • oraz usunięciu wykrytych z ich użyciem niezgodności. Badania MT pozwalają na wykrycie nieciągłości niewidocznych gołym okiem. Pomimo szerszych możliwość są one traktowane wyłącznie do wykrywania nieciągłości powierzchniowych.

  Jeżeli przewiduje się wykonanie kontroli mającej na celu wykrycie niezgodności wewnętrznych takich jak badania ultradźwiękowe lub badania radiograficzne należy je wykonać dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania powierzchniowe z powodu wysokiego kosztu związanego z przeprowadzeniem badań objętościowych.

  Działamy na terenie całego kraju: Warszawa | Wrocław | Kraków | Rzeszów | Gdańsk | Katowice | Gdynia | Bydgoszcz | Toruń | Lublin | Gorzów Wielkopolski | Zielona Góra | Łódź | Opole | Białystok |  Kielce | Olsztyn| Poznań | Szczecin i inne

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat