Badania magnetyczno-proszkowe MT – spoin i spawów

badania nieniszczące magnetyczno proszkowe

Co to jest za badanie MT?

Badania nieniszczące MT polegają na wzbudzaniu w badanym obiekcie pola magnetycznego
 • i poszukiwaniu tzw. lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia, które powstają na powierzchni badanego elementu w miejscu występowania lub bezpośredniej bliskości niezgodności spawalniczych. Wykrycie magnetycznych pól rozproszenia jest możliwe dzięki zastosowaniu detektora w postaci drobnoziarnistego, ferromagnetycznego proszku, nanoszonego na badaną powierzchnię podczas jej magnesowania.

  Skupiska proszku pozwalają na odwzorowanie przybranym kształtem rzeczywistego kształtu nieciągłości materiałowych, bedących powodem do występowania defektogramów proszkowych. Przy pomocy badań magnetycznych MT możemy dokonać kontroli doczołowych i kątowych spoin, złączy spawanych, odlewów oraz odkuwek.

Badania magnetyczno proszkowe materiałów ferromagnetycznych

oraz inne metody
 • badań z wykorzystaniem pola magnetycznego mogą być stosowane wyłącznie do badania obiektów z materiałów, w których możliwe jest zbudzenie pola magnetycznego, czyli ferromagnetycznych. W przypadku badania złączy spawanych spoiwo wykorzystywane w procesie łączenia materiałów rownież powinno wykazywać właściwości ferromagnetyczne. Z tego powodu kontrolowanie elementów wykonanych ze stali austenitycznej czy aluminium jest niemożliwe. W przypadku badania magnetycznego spoin należy pamiętać o tym, że wykorzystanie w procesie spajania spoina również wykazywało właściwości ferromagnetyczne.

  Badania magnetyczno-proszkowe MT są bardzo skuteczne. Pozwalają na bardzo precyzyjne wykrywanie niezgodności powierzchniowych oraz zlokalizowanych pod badaną powierzchnią na głębokości kilku milimetrów. W przypadku wykrywania nieciągłości podpowierzchniowych mamy do czynienia z obniżoną wykrywalnością przez co należy do badań nieniszczących MT zachować ograniczone zaufanie i sprawdzić czułość badania na wzorcach i próbkach kontrolnych.

badania nieniszczące magnetyczne
badania magnetyczno proszkowe spoin

Jakie defekty wykrywają badania MT?

Umożliwiają wykrycie niezgodności takich jak:
 • wszelkiego typu pęknięcia,
 • naderwania,
 • zakucia,
 • zawalcowania,
 • łuski,
 • wtrącenia niemetaliczne
 • pozostałe niezgodności powierzchniowe występujące wyrobach przmysłowych przemysłowych.

Badania magnetyczno-proszkowe MT – spoin i spawów

Chcesz poznać cenę za badania magnetyczno-proszkowe wykonywane przez nas?  Wypełnij formularz

Badania magnetyczno proszkowe w porównaniu

do badań penetracyjnych posiadają następujące cechy:
 • można z ich pomocą wykrywać niezgodności, które nie są nieciągłościami powierzchniowymi otwartami (np. pęknięcia wypełnione żużlem lub innymi zanieczyszczeniami) i tym samym uniemożliwiaiją wnikanie penetranta,
 • dają możliwość wykrycia niezgodności wychodzących na powierzchnie, które zostały zatarte, zakryte lub zatkane przez zanieczyszczenia.
 • umożliwiają wykrycie niezgodności zlokalizowanych pod powierzchnią badanego elementu,
 • pozwalają na kontrolę powierzchni pokrytej cienką warstwą farby,
 • umożliwiają dużo szybsze przeprowadzenie badania i wykrycie nieciągłości,
 • umożliwiają dużo łatwiejszą interpretację uzyskanych wskazań,

Skuteczność badań magnetyczno proszkowych

Prawdopodobieństwo wykrycia niezgodności spawalniczych
 • w badaniach magnetyczno-proszkowych jest zależne od nateżenia pola magnetycznego wzbydzonego w badanym przedmiocie, położenia i usytuowania nieciągłości oraz jej wymiarów. Na skuteczność badania MT wpływają również różnice wynikające z przenikalności magnetycznej wady i materiału badanego, chropowatości powierzchni, wielkości cząstek proszku magnetycznego oraz jego koncentracji w zawiesinie.

  Technika wykorzystania nieniszczących badań magnetycznych MT dla badania spoin powinna opierać się przede wszystkim na poprawnym doborze sposobu i parametrów magnesowania. Magnesowanie badanego materiału jest skuteczne tylko i wyłącznie wtedy gdy jest ono odpowiednio silne i skierowane możliwie prostopadle względem nieciągłości. Wykrywalność nieciągłości zależy zatem od kąta zawartego między jej kierunkiem a kierunkiem pola magnetycznego. Magnesowania można dokonać za pomocą: jarzm, cewek lub poprzez bezpośredni przepływ prądu.

  Badania magnetyczne spoin - techniki

  Dodatkowo w zależności od obiektu badań należy wybrać odpowiednią technikę – suchą lub mokrą. Dodatkowo do wyboru mamy technikę barwną lub fluorescencyjną. Druga z wymienionych charakteryzuje się wiekszą czułością, wymaga natomiast zapewnienia bardziej restrykcyjnych warunków badania: min. zaciemnienia oraz światła UV o odpowiednim natężeniu.

badania nieniszczące magnetyczno proszkowe
badania magnetyczno-proszkowe mt

Metoda magnetyczno-proszkowa do wykrywania nieciągłości powierzchniowych

Kontrolę magnetyczną wykonuje się zazwyczaj po wykonaniu badań wizualnych
 • oraz usunięciu wykrytych z ich użyciem niezgodności. Badania MT magnetyczne pozwalają na wykrycie nieciągłości niewidocznych gołym okiem. Pomimo szerszych możliwość są one traktowane wyłącznie do wykrywania nieciągłości powierzchniowych.

  Jeżeli przewiduje się wykonanie kontroli mającej na celu wykrycie niezgodności wewnętrznych takich jak badania ultradźwiękowe lub radiograficzne, należy je wykonać dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania powierzchniowego z powodu wysokiego kosztu związanego z przeprowadzeniem badań objętościowych.

  Badania nieniszczące MT - obszar działania

  Działamy na terenie całego kraju: Warszawa | Wrocław | Kraków | Rzeszów | Gdańsk | Katowice | Gdynia | Bydgoszcz | Toruń | Lublin | Gorzów Wielkopolski | Zielona Góra | Łódź | Opole | Białystok |  Kielce | Olsztyn| Poznań | Szczecin i inne

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat