Badania nieniszczące Opole

Badania nieniszczące umożliwiają

wykrycie niezgodności materiałowych, które mogą występować w złączach spawanych, odlewach, odkuwkach oraz pozostałych wyrobach przemysłowych.W tym celu wykorzystać możemy dostępne obecnie rodzaje i techniki badań. Badania nieniszczące NDT Opole w zależności od zastosowanej metody umożliwiają wykrywanie niezgodności wewnętrznych lub powierzchniowych. Każda z  nich posiada zarówno swoje plusy jak i minusy. Wykrywalność w badaniach nieniszczących odgrywa kluczowe znaczenie i jest zależne od wielu czynników. Jeżeli w przypadku badania określonego wyrobu dana metoda daje zadowalające rezultaty w przypadku kontroli innego elementu może okazać się całkowicie bezużyteczna.

Wybór odpowiedniej metody badań nieniszczących NDT jest rozpatrywany zawsze indywidualnie w stosunku do typu badanego wyrobu i zależy min. od:    – zastosowana metoda spawania – gatunek materiału rodzimego – rodzaj złącza i jego wymiary – kształt wykonanego elementu, stan powierzchni oraz dostęp – rodzaj zastosowanej obróbki cieplnej – obowiązujące lub uzgodnione poziomy jakości wykonania – spodziewane rodzaje niezgodności spawalniczych, ich usytuowanie oraz orientacja względem przyjętego punktu odniesienia. W zależności od klasy konstrukcji, która wynika z jej odpowiedzialności stosuje się kontrolę za pomocą pojedynczej metody badań lub ich kombinacji. Badania nieniszczące NDT to doskonałe narzędzie do kontroli jakości produkowanych wyrobów.
Wykonujemy badania nieniszczące dla średnich i dużych przedsiębiorstw na terenie całego kraju:
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Kraków
 • Rzeszów
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Gdynia
 • Bydgoszcz
 • Toruń
 • Lublin
 • Gniezno
 • Głogów
 • Łódź
 • Opole
 • Włocławek
 • Białystok
 • Kielce
 • Poznań
 • Szczecin
 • Płock
 • Konin
 • Piła
 • Kalisz
 • Leszcno
 • Jarocin
 • Sieradz
 • Zielona Góra
 • Ostrów Wielkopolski
 • Gorzów Wielkopolski
 • Piotrków Trybunalski

Badania nieniszczące wykonywane przez nasze laboratorium:

Badania wizualne VT Opole

Badania wizualne są podstawowym i najtańszym sposobem kontroli różnego rodzaju wyrobów, w tym także złączy złączy spawanych. Polegają na dokładnych oględzinach wzrokowych badanej powierzchni. Badania VT wykonuje się obowiązkowo przy wszelkiego rodzaju konstrukcjach, złączach spawanych, odlewach czy odkuwkach. Ze względu na szybki czas wykonywania, niski koszt oraz ogromną skuteczność są zawsze wykonywane w pierwszej kolejności. Badania wizualne możemy wykorzystać do kontroli przygotowania elementu w procesie produkcyjnym, sprawdzania jakości w trakcie wytwarzania oraz do badania gotowych wyrobów.

Badania penetracyjne PT Opole

Badania PT penetracyjne są wykorzystywane do wykrywania powierzchniowych niezgodności spawalniczych i materiałowych. Wykonuje się je najczęściej po przeprowadzeniu badań wizualnych. Metoda jest wykorzystywana najczęściej do badania wyrobów wykonanych z metali ale może być także stosowana w przypadku innych materiałów przy założeniu, że są one obojętne na działanie wykorzystywanych środków badawczych i nie są silnie porowate. Dzięki specyfice metody można zastosować je do kontroli materiałów niemagnetycznych takich jak aluminium czy stal austenityczna. Doskonale sprawdzają się również w przypadku kontroli elementów trudno dostępnych oraz o skomplikowanej geometrii kształtów, które ciężko poddać badaniom MT ze względu na trudności związane z magnesowaniem.

Badania nieniszczące Opole

Chcesz poznać cenę wykonywanych przez nas badań?  Wypełnij formularz

Badania magnetyczno proszkowe MT Opole

Badania MT magnetyczno proszkowe są stosowane do wykrywania niezgodności powierzchniowych oraz podpowierzchniowych, znajdujących się na niewielkiej głębokości w procesie badania materiałów ferromagnetycznych. Wykrywanie niezgodności w połączeniach spawanych oraz pozostałych wyrobach poddawanych kontroli metodą magnetyczną polega na wzbudzaniu w nich pola magnetycznego i wykrywaniu lokalnych, magnetycznych strumieni rozproszenia, które powstają nad miejscem występowania wad. W przypadku badań MT do wykrycia pół rozproszenia wykorzystuje się specjalny, ferromagnetyczny proszek. Metoda badań  magnetycznych pozwala na osiągnięcie bardzo skutecznych efektów w szybkim czasie. Z tego powodu metoda kontroli jest rekomendowana w przypadku kontroli niestopowych oraz niskostopowych.

Badania ultradźwiękowe UT Opole

Badania ultradźwiękowe to jedna z metod badań nieniszczących umożliwiająca wykrycie nieciągłości wewnętrznych.Badania UT polegają na emisji w badany materiał fali ultradźwiękowej. Odbita część wiązki po powrocie do głowicy badawczej zostaje przetworzona i pojawia się w postaci impulsu świetlnego na ekranie defektoskopu . Badania UT pozwalają na wykrycie wszelkich niejednorodności materiałowych badanych elementów, takich jak: pęknięcia, przyklejenia, pęcherze i wtrącenia. Doskonale sprawdzają się w przypadku wykrywania niezgodności płaskich. Do kontroli jakości wyrobów metalowych najczęściej wykorzystuje się metodę echa. Ultradźwięki są dużo szybsze niż badania radiograficzne i mogą być również z powodzeniem stosowane do kontroli materiałów o bardzo dużych grubościach. Dodatkowo wiązka ultradźwiękowa jest całkowicie nieszkodliwa dla organizmu ludzkiego.

Badania radiograficzne RT Opole

Spośród wszystkich metod badań badania radiograficzne zajmują znaczącą pozycję, szczególnie przy wykrywaniu wewnętrznych nieciągłości materiałowych. Badania RT radiograficzne uważa się za metodę należącą do grupy badań nieniszczących o największej wiarygodności. Radiografia DR przemysłowa jest powszechnie stosowana praktycznie we wszystkich procesach wytwarzania, ekspoloatacji i remontach urządzeń ciśnieniowych. Doskonale sprawdza się podczas kontroli rurociągów ale znajduje ona również powszechne zastosowanie w wielu sektorach sektorach przemysłowych, do badania połączeń spawanych, lutowanych, odlewów oraz odkuwek. Doskonałem efekty uzyskuje się podczas kontroli elementów o niewielkich i średnich grubościach. Badania można wykonywać zarówno na metalach jak i materiałach syntetycznych. Dodatkowym atutem metody badawczej jest niewątpliwie jednoznaczna interpretacja otrzymanych wskazań.

Obsługujemy klientów z dzielnic oraz okolic : Bierkowice, Nowa Wieś Królewska, Gosławice, Grudzice, Zakrzów, Groszowice, Grotowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Wróblin

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat