Badania nieniszczące vs badania niszczące​​

 • Badania nieniszczące określa właściwości materiałów w celu znalezienia wady bez niszczenia materiału
 • Wykrywa wady materiału.
 • Pomiary są pośrednie, należy zweryfikować niezawodność.
 • Obciążenie nie jest przykładane do materiału.
 • Skupia się na pomiarze jakościowym
 • Potrzebne są specjalne urządzenia.
 • Do interpretacji wyniku wymagana jest wykwalifikowana praca.
 • Badanie nieniszczące można powtórzyć na tej samej próbce.
 • Testowanie odbywa się w 100% na rzeczywistym elemencie.
 • Sprzęt testowy jest często przenośny.
 • Można zmierzyć wiele właściwości próbki, ponieważ wiele metod NDT można zastosować na tej samej próbce.
 • Testy przeprowadzane są bezpośrednio na obiektach, które są w użytku.
 • Testy nieniszczące pozwalają na wielokrotne sprawdzanie danego urządzenia przez pewien czas.
 • Mało wymagające przygotowanie badanej próbki
 • Większość metod NDT jest szybkie i wymaga mniej czasu.
 • Przykład: kontrola wzrokowa, test penetracji cieczy, test ultradźwiękowy, badanie radiograficzne itp.
 • Badanie niszczące ustala właściwości fizyczne i mechaniczne, za pomocą zniszczenia próbki.
 • Wykrywa właściwości materiału.
 • Pomiary są bezpośrednie i wiarygodne
 • Obciążenie jest przykładane do materiału.
 • Skupia się na  pomiarze ilościowym.
 • Wymagane są specjalne urządzenia
 • Korelacja między pomiarami testowymi, a właściwościami materiału jest bezpośrednia.
 • Testu niszczącego nie można powtórzyć na tym samym egzemplarzu, który jest niszczony.
 • Testowanie nie odbywa się bezpośrednio na obiekcie.
 • Urządzenia testowe nie są przenośne.
 • Za pomocą jednej próbki można zmierzyć tylko jedną (lub) kilka właściwości materiału.
 • Testy nie są przeprowadzane na obiektach użytych do użytku.
 • Pomiar właściwości w skumulowanym okresie czasu nie może być mierzony w pojedynczej jednostce.
 • Przygotowanie próbki testowej jest bardzo kosztowne.
 • Badania niszczących są bardzo kosztowne.
 • Przykłady: próba rozciągania, próba ściskania, próba twardości, próba udarności, próba skręcania itp.