Badania penetracyjne PT

Chcesz poznać cenę wykonywanych przez nas badań penetracyjnych PT
wypełnij formularz​

zadzwoń do nas  + 48 888 905 440 lub napisz kontakt@ultrarent.pl

Dla tych firm już pracowaliśmy :

Badania penetracyjne PT

to najstarsza metoda badań nieniszczących spośród wszystkich technik badawczych. Wykorzystuje się ją do kontroli zarówno metali jak i materiałów niemetalowych. W spawalnictwie za pomocą badania PT wykrywa się nieciągłości materiałowe wychodzące na powierzchnię. Jest to bezciśnieniowa metoda, wykorzystująca zjawisko włoskowatości pozwalające na wnikanie penetranta w bardzo wąskie przestrzenie, także wbrew prawu grawitacji. Badania penetracyjne spoin przeprowadza się zazwyczaj po wykonaniu badań wizualnych oraz usunięciu z powierzchni niezgodności. Jest to bardzo skuteczna i uniwersalna metoda kontrolna.

 

Działamy na terenie całego kraju:  

| Warszawa | Wrocław | Kraków | Rzeszów | Gdańsk | Katowice | Gdynia | Bydgoszcz | Toruń | Lublin | Gorzów Wielkopolski | Zielona Góra | Łódź | Opole | Białystok |  Kielce | Olsztyn| Poznań | Szczecin i inne

 
Badania penetracyjne PT
Badania penetracyjne PT

Do wykonywania badań penetracyjnych PT

należy stosować odpowiednie zestawy preparatów, takich jak penetrant, zmywacz oraz wywoływacz. 

 

Penetranty różnych producentów posiadają różny skład chemiczny. Wyróżniamy trzy typy penetrantów  oznaczonych cyframi rzymskimi od I do III. Charakteryzują się napięciem powierzchniowym, kątem zwilżania badanego materiału, lepkością, gęstością, temperaturą zapłonu, wrzenia, oddziaływaniem chemicznym na badany materiał, toksycznością, zdolnością rozpuszczania barwników oraz wody, za pomocą której mogą być także usuwane. Do usunięcia sprawdzi się także rozpuszczalnik.

 

Zmywacz to ciecz, którą wykorzystuje się do zmywania nadmiaru penetranta z badanej powierzchni. Powinna charakteryzować się doskonałą rozpuszczalnością, słabym wnikaniem w nieciągłości oraz możliwie dużą prędkością parowania. W przypadku zastosowania wody do zmywania, jej temperatura nie powinna przekraczać 50 stopni. Jeśli jednak zdecydujesz się zastosować zmywacz rozpuczalnikowy, nadmiar penetranta musisz najpierw usunąć za pomocą suchego kawałka materiału, a dopiero potem szmatką zwilżoną rozpuszczalnikiem. Pamiętaj, by nie nanosić zmywacza bezpośrednio na badany element. Każda inna niż wymieniona w normie EN ISO 3452-1 technika usuwania penetranta powinna być uzgodniona z zamawiającym.

 

Wywoływacze to substancje silnie chłonące penetrant, nanoszone na badaną powierzchnię po usunięciu z niej penetranta. Posiadają drobnoziarnistą strukturę, przeważnie białą barwę, a ich zdolności chłonne ujawniają się w stanie suchym. Ze względu na ich stan w momencie nanoszenia wyróżniamy wywoływacze suche, ciekłe wodne i ciekłe rozpuszczalnikowe. Mogą zostać naniesione na badaną powierzchnię poprzez napylanie, zanurzanie, zalewanie lub spryskiwanie. Sposób nanoszenia zależy wielkości, kształtu, stanu powierzchni oraz ilości badanych elementów.

Badanie metodą penetracyjną

obejmuje zwykle następujące etapy:

 

– przygotowanie badanej powierzchni oraz czyszczenie wstępne,

 

– naniesienie penetranta na badaną powierzchnię,

 

– usunięcie nadmiary penetranta,

 

– naniesienie na powierzchnię wywoływacza,

 

– przeprowadzenie kontroli,

 

– rejestracja oraz ocena zaobserwowanych wyników,

 

– w razie konieczności przeprowadzenie czyszczenia końcowego.

 

W pierwszej kolejności, przed naniesieniem środka na badaną powierzchnię należy ją oczyścić z rdzy, zgorzeliny, olejów, farb oraz innych tego typu. Następnie za pomocą rozpylania czy pędzla nanosi się środek badawczy. Bardzo istotne, aby penetrant został utrzymany na badanej powierzchni odpowiednio długo od 5 do 60 minut dla zakresu temperatur od 10 do 50 stopni.. Właściwy jego dobór zależy od właściwości stosowanego penetranta, temperatury jego nanoszenia, typu, stanu powierzchni badanego elementu, a także rodzaju nieciągłości, które zamierzamy wykryć.

Aby badanie PT było możliwe do przeprowadzenia ciecz musi zwilżać ciało stałe. Dla zwiększenia poziomu interpretacji wskazań warto przeprowadzić pierwszą kontrolę od razu po nałożeniu wywoływacza. Tę ostateczną zaś wykonać trzeba po upływie czasu wywoływania – od 10 do 30 minut.

Badania penetracyjne zbiornika - skazanie liniowe.

Badania penetracyjne PT umożliwiają wykrycie

wewnętrznych niezgodności spawalniczych, takich jak:

 

– pęknięcia,

 

– przyklejenia brzegowe,

 

– porowatość,

 

– podtopienia

 

– oraz wszystkie inne niezgodności wychodzące na powierzchnię.

 

Badania penetracyjne PT znajdują zastosowanie

przy sprawdzaniu wszelkiego typu złączy spawanych, odlewów i odkuwek wykonanych między innymi ze stali stopowych, niestopowych, staliwa, żeliwa, aluminium, miedzi czy tytanu. Nie sprawdzą się jednak do kontroli materiałów porowatych. Badania te w przeciwieństwie do badań magnetyczno proszkowych  mogą zostać użyte do materiałów diamagnetycznych i paramagnetycznych takich jak stal austenityczna czy aluminium. Jest to rozwiązanie wydajne, ze względu na stosunkowo niski koszt aparatury pomiarowej, a sam proces badania i interpretacja otrzymanych wskazań są stosunkowo proste do wykonania. 

 

Badania penetracyjne PT
Badania penetracyjne PT