Badania termowizyjne TT

Chcesz poznać cenę wykonywanych przez nas badań termowizyjnych TT
wypełnij formularz

zadzwoń do nas  + 48 888 905 440 lub napisz kontakt@ultrarent.pl

Dla tych firm już pracowaliśmy :

Termowizja, a właściwie

termografia podczerwieni to bezkontaktowa metoda pomiaru temperatury, oparta na detekcji emitowanego promieniowania podczerwonego. Najpowszechniej wykorzystywaną techniką termografii podczerwieni są systemy umożliwiające precyzyjne wyznaczenie rozkładu temperatur na badanej powierzchni. Badania kamerą termowizyjną stały się potężnych i powszechnym narzędziem diagnostycznym, umożliwiającym dostarczanie informacji na temat bieżącego stanu badanego obiektu. Z powodu wielu zalet termografia podczerwieni znajduje zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu i nauki. Najcześciej jednak badania termowizyjne są stosowane w budownictwie, elektronice, energetyce oraz medycynie. Poniżej przedstawiono najbardziej praktyczne zastosowania.

 

Lokalizacja wycieków z instalacji CO oraz CWU

Badania termowizyjne pozwalają na sprawdzenie poprawności funkcjonowania instalacji grzewczej i sanitarnej budynku oraz zlokalizowanie miejsca niepożądanego wycieku. Uzyskany rozkład temperatur umożliwia dokładne usytuowanie przyłączy odbiorników ciekła. Dzięki takim inspekcjom można zaoszczędzić sporo czasu oraz funduszy dzięki uniknięciu usuwania posadzki w całym budynku lub pomieszczeniu.

 

Działamy na terenie całego kraju: Warszawa | Wrocław | Kraków | Rzeszów | Gdańsk | Katowice | Gdynia | Bydgoszcz | Toruń | Lublin | Gorzów Wielkopolski | Zielona Góra | Łódź |   Opole |  Białystok |  Kielce | Olsztyn| Poznań | Szczecin i inne

Sprawdzenie poprawności montażu stolarki okiennej i drzwiowej

Przeprowadzone oględziny pozwalają na zweryfikowanie poprawnego sposobu osadzenia okien oraz drzwi wejściowych czy balkonowych. Dzięki badaniom termowizyjnym można bez problemu wykryć wszelkie nieszczelności oraz wyeliminować miejsca, w których występują straty ciepła.

Lokalizowanie strat ciepła oraz wad izolacji termicznej budynku

Niewidoczne gołym okiem obytki izolacji termicznej oraz mostki ciepła powodują ogromne straty ciepła, które przekładają się bezpośrednio na wyższe koszty ogrzewania. Warto skorzystać z możliwości jakie daje zastosowanie kamery termowizyjnej i ustalić gdzie budynek traci najwięcej ciepła i ile można zaoszczędzić likwidując ubytki. Kwota wydana na badanie szybko zwróci się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie.

Przegląd stanu instalacji elektrycznych

Termografia podczerwieni znajduje coraz częściej zastosowanie w branży elektrycznej. Zużyci elementów układów elektroniki towarzyszy wzrost rezystancji a co za tym idzie również temperatury. Badania termowizyjne umożliwiają w prosty sposób wykryć przegrzany element. Termografia pozwla w bardzo szybki i niedrogi sposób uwydatnić wszelkie wady oraz uszkodzenia sieci ciepłowniczych i energetycznych. Do dodatkowych atutów zaliczamy szybkość oraz wysoki poziom bezpieczezntwa przeprowadzenia kontroli, pownieważ metoda ta jest całkowicie bezdotykowa i bezinwazyjna.

Kontrola wykonanych prac dociepleniowych

Wielokrotnie nie wiemy czy mamy do czynienia z profesjonalnym budowlańczem czy amatorem sztuki budowlanej. Wykonan przy użyciu kamery termowizyjnej ekspertyza uwydatnia wady, których nie jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem. Po zakończeniu prac remontowych dpbrze jesteś sprawaić czy wsyztsko zosrało wykonane w sposób prawidłowy. Jeżeli nie – należy domagać się wykonania napraw i poprawek lub obniżenia wynagrodzenia wykonawcy.

Wykrywanie miejsc oraz przyczyn powstawania zawilgoceń i pleśni

W budynkach mieszkalnych istnieje wiele miejsc narażonych na powstawanie zawilgoceń, które z kolei mogą prowadzić do powstawania wszelkiego rodzaju szkodliwych dla naższego zdrowia grzybow i pleśni. Idealnym sposobem na zlokalizowanie miejsc szczególnie narażonych na działanie wilgocie jest wykorzystaie do tego celu kamery termowizyjnej.

Kontrola oraz diagnostyka irządzeń oraz maszyn przemysłowych

Dzięki wykorzystaniu kamery termowizyjnej mamy możliwość diagnostyki urządzeń przmysłowych bez koieczności wyłączenia ich z użycia. Możemy bez problemu wykryć następujące rzeczy: problemy ze smarowaniem łożysk, przegrzane silniki elektroczny oraz miejsca przegrzania wszelkiego rodzajy maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Ekspertyzy chłodni, mroźni oraz obiektów klimatyzowanych

W przypadku chłodni szczelność oraz dobra izolacja odgrywa ogoromne znaczenie. Pozornie niewielki ubytek warstwy izolacyjnej chłodni może powodwać ogromne straty energii w skali rocznej. Badanie termowizyjne umożliwia zlokalizowanie oraz usnięcie wszelkich nieprawidłowości, a co za tym idzie zaoszczedzić energię wykorzystywaną do wytworzenia chłodu.

Znajdziesz nas po słowach : badania termowizyjne , termowizyjne pomiary , badania nieniszcące TT, badania TT