Badania IBUS-TD 2-8 mm – badanie ultradźwiękowe spoiw i złączy spawanych

Badania ultradźwiękowe IBUS-TD - co to?

Pewną furtką umożliwiającą zastosowanie badań ultradźwiękowych na elementach o grubości od 2-8 mm jest procedura IBUS-TD.
Procedura wykorzystuje zebrane w przemyśle energetycznym doświadczenia oraz wyniki otrzymane podczas porównawczych badań metalograficznych. Głównym celem wykorzystywania badań ultradźwiękowych na elementach o grubości poniżej 8 mm było wykonanie wydajnej oraz skutecznej kontroli umożliwiającej wykrycie niezgodności dyskwalifikujących badane złącza.
Badania stanowią doskonałą alternatywę jeżeli chcemy przeprowadzić kontrolę dużej ilość złączy spawanych w krótkim przedziale czasowym.
Ponadto mogą być stosowane w sytuacjach gdzie grubość badanych elementów nie przekracza wymaganych dla norm europejskich 8 mm a zastosowanie badań radiograficznych nie jest możliwe ze względu na możliwość narażenia osób postronnych (badania w centrum miasta, miejscach o dużym zagęszczeniu ludzi, w bliskiej odległości szkół, szpitali czy przedszkoli).

Badania ultradźwiękowe IBUS-TD - przebieg badania

Badania ultradźwiękowe według instrukcji IBUS –TD mają charakter porównawczy.
 • Metoda polega na porównaniu wskazań powstałych z odbicia od wady rzeczywistej ze wskazaniami otrzymanymi z wady sztucznej. Wada sztuczna to najczęściej otwór referencyjny o średnicy Ø1,0 mm usytuowany prostopadle do badanej powierzchni. Wielkość otworu referencyjnego została ustalona na podstawie wieloletnich doświadczenie. Krzywa DAC wyznaczona na podstawie otworu przelotowego służy do porównania wskazań.

  Podczas badania kontroler powinien przesuwać sondę do przodu i do tyłu prostopadle do osi spoiny i łączyć te ruchy z przemieszczaniem głowicy wzdłuż osi spoiny.

  Wskazania przekraczające krzywą DAC są niedopuszczalne oraz kwalifikują obszary ich występowania jako wadliwe. Wszystkie natomiast wskazania, których amplituda nie przekracza krzywej DAC są dopuszczalne i nie podlegają rejestracji. Metoda została więc uproszczona w porównaniu do badań ultradźwiękowych złączy spawanych o grubości powyżej 8 mm.

Badania ultradźwiękowe IBUS-TD - kalibracja

Badania wiroprądowe opierają się na zjawisku indukcji magnetycznej.
 • Kalibrację aparatury pomiarowej wykonać należy z wykorzystaniem bloku kalibracyjnego. Istnieją dwa rodzaje bloków kalibracyjnych:
  - prosty – służący do wyznaczania krzywej DAC,
  - normalny – służący do walidacji parametrów sondy i kontroli parametrów badania.

  Bloki kalibracyjne powinny zostać wykonane z materiału o takim samym gatunku lub możliwie najbardziej zbliżonym do badanego obiektu.

  Tworzenie krzywej DAC odbywa się poprzez zapis amplitudy pochodzących z ech otworu referencyjnego dla różnych odległości. Krzywą DAC otrzymujemy poprzez połączenie za pomocą linii otrzymanych punktów. Po wyznaczeniu krzywej można przystąpić do badania.

Badania IBUS-TD 2-8 mm – badanie ultradźwiękowe spoiw i złączy spawanych

Chcesz poznać cenę wykonywanych przez nas badań?  Wypełnij formularz

Badania ultradźwiękowe IBUS-TD - sprzęt badawczy

Najważniejszą częścią wyposażenia badawczego są tandemowe głowice kątowe.
 • Głowica posiada częstotliwość 4 MHz oraz kąt wiązki wynoszące standardowo 67 stopni. Głowica posiada dwa przetworniki pełniące funkcję nadajnika oraz odbiornika, które są umieszczone od siebie w stałej odległości. Głowice przeznaczone do badania połączeń spawanych na rurach powinny być odpowiednio wyprofilowane oraz posiadać odpowiedni system nawilżania aby uzyskać odpowiednie sprzężenie wiązki z badanym materiałem.

  Do wykonania badań ultradźwiękowych elementów cienkościennych należy zastosować:

  • defektoskop ultradźwiękowy,

  • specjalne głowice tandem,

  • system zwilżania badanych powierzchni,

  • wzorce kalibracyjne.

Badania ultradźwiękowe IBUS-TD - zalety

Zalety techniki IBUS – TD
 • duża wydajność badania,
 • natychmiastowy wynik badania
 • możliwość zastosowania praktycznie każdego defektoskopu posiadającego możliwość wykreślenia krzywej DAC,
 • uproszczony raport z badania.

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat