Badania ultradźwiękowe UT spoin i spawów

badania ut spoin ultradźwiękami

Badania nieniszczące UT - co to?

Badania UT są zaliczane do metod badań nieniszczących NDT,
 • które dostarczają informacji o stanie w jakim znajduje się cała objętość kontrolowanego elementu. Dzięki nim jesteś w stanie bez problemu wykryć, określić ilość, wielkości i rozmieszczenia nieciągłości zlokalizowanych wewnątrz materiału. Metoda działania badań ultradźwiękowych polega na wykorzystaniu zjawiska rozchodzenia się fal o częstotliwości większej niż górna granica słyszalność ucha ludzkiego.

  Cały proces badań UT przeprowadzany jest za pomocą defektoskopu ultradźwiękowego, którego zadaniem jest wzbudzenie drgań w głowicy pełniącej funkcję nadajnika oraz detektora. Jeżeli w badanym elemencie wytworzona fala napotka na występujące nieciągłości materiałowe wiązka ulegnie odbiciu. Następnie taka wiązka wróci do głowicy, przesyłając sygnał do defektoskopu, który powoduje powstawanie impulsu świetlnego na ekranie defektoskopu. Biorąc pod uwagę odległości między impulsem echa niezgodności a impulsem początkowym ustala się położenie oraz głębokość zalegania nieciągłości.  

  Badania UT spoin

  Badania UT (ultradźwiękowe) spoin oraz badania spoin ultradźwiękami są technikami wykorzystywanymi w przemyśle, szczególnie w branżach produkcyjnych, gdzie jakość połączeń spawalniczych ma kluczowe znaczenie.Badania UT spoin umożliwiają dokładną kontrolę jakości spawów poprzez ocenę integralności struktury spawanej.Ultrasonografia pozwala na wykrywanie wad, takich jak pęknięcia, pory, czy też niewłaściwe penetracje spoiny, co jest kluczowe dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji.Dzięki badaniom ultradźwiękowym można uniknąć potencjalnych awarii spoin, co jest szczególnie ważne w przypadku konstrukcji używanych w warunkach ekstremalnych, takich jak w przemyśle naftowym, gazowniczym czy lotniczym.Badania spoin ultradźwiękami mogą pomóc w optymalizacji procesu spawania, pozwalając na dokładne monitorowanie jakości połączeń i identyfikację obszarów wymagających poprawy.Przez ciągłe doskonalenie procesu można zwiększyć efektywność i obniżyć koszty produkcji.W wielu branżach istnieją rygorystyczne normy dotyczące jakości spawów. Badania UT spoin pozwalają na spełnienie tych wymagań, a także na dostosowanie się do obowiązujących przepisów i standardów. Badania ultradźwiękowe pozwalają na ocenę integralności strukturalnej materiałów, co jest niezbędne w przypadku konstrukcji, gdzie niewłaściwe spoiny mogą prowadzić do katastrofalnych skutków, takich jak załamanie struktury.Przeprowadzanie regularnych badań UT spoin pozwala na wykrywanie potencjalnych problemów na etapie początkowym, co umożliwia ich naprawę przed wystąpieniem poważniejszych awarii.

  Wykonujemy badania UT ultradźwiękowe na terenie całego kraju: 

  Warszawa | Wrocław | Kraków | Rzeszów | Gdańsk | Katowice | Gdynia | Bydgoszcz | Toruń | Lublin | Gorzów Wielkopolski | Zielona Góra | Łódź |   Opole |  Białystok |  Kielce | Olsztyn| Poznań | Szczecin i inne

Badania UT ultradźwiękowe - zastosowanie

znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłowych i zastosowaniach takich jak :
 • przemysł hutniczy i maszynowy,
 • przemysł transportowy,
 • kontrola produkowanych wyrobów i półwyrobow w przmysle produkcyjnym,
 • wykrywanie oraz obserwacja niezgodności znajdujących się w urządzeniach bedących niesustannie w użyciu.
Jest to druga obok badań radiograficznych stosowana metoda wykrywania niezgodności wewnątrz materiału. Jednak przewaga badań UT wynika z tego, że jest to sposób o wiele szybszy oraz całkowicie bezpieczny dla organizmu ludzkiego. Dzięki temu, że cena zakupu aparatury środków badawczych jest przystępna, przeprowadzenie całego procesu wychodzi o wiele taniej. Badania szczelności metodą ultradźwiękową uważa się za szczególnie przydatne w przypadku grubych elementów, grubszych niż 8 mm. Jednocześnie warto dodać, że cały ten proces osiąga największą wykrywalność nieciągłości płaskich takich jak:
 • pęknięcia,
 • przyklejenia i braki przetopu,
 • rozwarstwienia materiałowe.
Badania nieniszczące ultradźwiękowe doskonale nadają się do pomiaru grubości urządzeń będących w ciągłej eksploatacji. Dzięki przeprowadzaniu regularnej inspekcji możesz z łatwością monitorować stopień zużycia danych podzespołów oraz całej maszyny.
przemysłowe badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe UT spoin i spawów

Chcesz poznać cennik wykonywanych przez nas badań UT?  Wypełnij formularz
badanie spoin ultradźwiękami

Badanie UT ultradźwiękowe - niezgodności

Graniczna wielkość niezgodności
zależy od długości fali, czyli częstotliwości drgań przetwornika głowicy. Wykrywalność natomiast określa się od odległości między tą głowicą, a nieciągłościami materiałowymi. Zjawisko to wynika z własności wiązki fali ultradźwiękowej w materiale oraz jego tłumienia. Innymi czynniki, które wpływają na wykrywalność niezgodności wewnętrznych jest ich zdolność do odbijania fali ultradźwiękowej. Jest ona zależna od kształtu niezgodności, chropowatości jej powierzchni oraz kąta padania wiązki fal na jej powierzchnię.

Badania nieniszczące UT ultradźwiękowe - techniki

Podczas stosowania badań ultradźwiękowych UT można wyróżnić następujące techniki:
 • metoda echa,
 • metoda przepuszczania,
 • metoda rezonansu.
 • W kontroli defektoskopem najczęściej wykorzystuje się pierwszą z wyżej wymienionych. W metodzie echa posługujemy się pojedynczą głowicą, która pełni naprzemiennie funkcję nadajnika oraz odbiornika.

  Wysłany przez głowicę sygnał odbija się od nieciągłości lub przeciwnej powierzchni po czym powraca do głowicy.  Na podstawie wysokości echa niezgodności na ekranie defektoskopu, można określić jej przybliżony wymiar.

  Oprócz konwencjonalnych metod badań UT możemy zastosować również te nowoczesne. W automatycznych rodzajach badań nieniszczących UT spoin i spawów coraz szersze zastosowanie znajdują takie metody jak TOFD ( Time Of Dlight Diffraction) oraz PA (Phased Array), Dzięki nim uzyskuje się lepszą, w porównaniu z klasyczną metodą ultradźwiękową wykrywalność nieciągłości materiałowych. W ten sposób możesz uzyskać dużo większą prędkość wykonania badań, zmniejszenie kosztów kontroli oraz szkoleń personelu badawczego.

  Badania ultradźwiękowe spawów i spoin

  Przed wykonaniem badań ultradźwiękowych UT trzeba zwrócić szczególną uwagę na usunięcie z obszaru przesuwu głowicy wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, śladów korozji, zgorzelinę, rozprysk spawalniczy, powłoki ochronne, piasek i inne. Bardzo istotne jest też, aby głowica odpowiednio przylegała do badanej powierzchni.

  Badania UT ultradźwiękowe to bardzo skuteczne narzędzie kontroli w sektorze przemysłu ciężkiego, gdzie mamy do czynienia z detalami i konstrukcjami o dużej grubości. Ze względu na niskie gabaryty oraz wagę defektoskopów ultradźwiękowych badania mogą być z powodzeniem wykorzystywane przy pracach na wysokości i w trudnodostępnych miejscach

metoda ultradźwiękowa badania nieniszczące

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat