Badania UT – nieniszczące badanie ultradźwiękowe spoin i złączy spawanych

badanie spoin ultradźwiękami

Badania ultradźwiękowe UT - co to?

Są zaliczane do metod badań nieniszczących NDT,
 • które dostarczają informacji o stanie w jakim znajduje się cała objętość kontrolowanego elementu. Dzięki nim jesteś w stanie bez problemu wykryć, określić ilość, wielkości i rozmieszczenia nieciągłości zlokalizowanych wewnątrz materiału. Metoda działania badań ultradźwiękowych polega na wykorzystaniu zjawiska rozchodzenia się fal o częstotliwości większej niż górna granica słyszalność ucha ludzkiego.

  Cały proces przeprowadzany jest za pomocą defektoskopu ultradźwiękowego, którego zadaniem jest wzbudzenie drgań w głowicy pełniącej funkcję nadajnika oraz detektora. Jeżeli w badanym elemencie wytworzona fala napotka na występujące nieciągłości materiałowe wiązka ulegnie odbiciu. Następnie taka wiązka wróci do głowicy, przesyłając sygnał do defektoskopu, który powoduje powstawanie impulsu świetlnego na ekranie defektoskopu. Biorąc pod uwagę odległości między impulsem echa niezgodności a impulsem początkowym ustala się położenie oraz głębokość zalegania nieciągłości.  

  Wykonujemy badania ultradźwiękowe na terenie całego kraju

  Warszawa | Wrocław | Kraków | Rzeszów | Gdańsk | Katowice | Gdynia | Bydgoszcz | Toruń | Lublin | Gorzów Wielkopolski | Zielona Góra | Łódź |   Opole |  Białystok |  Kielce | Olsztyn| Poznań | Szczecin i inne

Badania ultradźwiękowe- zastosowanie

znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłowych i zastosowaniach takich jak :
 • przemysł hutniczy i maszynowy,
 • przemysł transportowy,
 • kontrola produkowanych wyrobów i półwyrobow w przmysle produkcyjnym,
 • wykrywanie oraz obserwacja niezgodności znajdujących się w urządzeniach bedących niesustannie w użyciu.
Jest to druga obok badań radiograficznych stosowana metoda wykrywania niezgodności wewnątrz materiału. Jednak przewaga UT wynika z tego, że jest to sposób o wiele szybszy oraz całkowicie bezpieczny dla organizmu ludzkiego. Dzięki temu, że cena zakupu aparatury środków badawczych jest przystępna, przeprowadzenie całego procesu wychodzi o wiele taniej. Badania ultradźwiękowe uważa się za szczególnie przydatne w przypadku grubych elementów, grubszych niż 8 mm. Jednocześnie warto dodać, że cały ten proces osiąga największą wykrywalność nieciągłości płaskich takich jak:
 • pęknięcia,
 • przyklejenia i braki przetopu,
 • rozwarstwienia materiałowe.
Badania ultradźwiękowe doskonale nadają się do pomiaru grubości urządzeń będących w ciągłej eksploatacji. Dzięki przeprowadzaniu regularnej inspekcji możesz z łatwością monitorować stopień zużycia danych podzespołów oraz całej maszyny.
badanie ut

Badania UT – nieniszczące badanie ultradźwiękowe spoin i złączy spawanych

Chcesz poznać cenę wykonywanych przez nas badań?  Wypełnij formularz
badanie spawów ultradźwiękami

Badanie UT ultradźwiękowe - niezgodności

Graniczna wielkość niezgodności
zależy od długości fali, czyli częstotliwości drgań przetwornika głowicy. Wykrywalność natomiast określa się od odległości między tą głowicą, a nieciągłościami materiałowymi. Zjawisko to wynika z własności wiązki fali ultradźwiękowej w materiale oraz jego tłumienia. Innymi czynniki, które wpływają na wykrywalność niezgodności wewnętrznych jest ich zdolność do odbijania fali ultradźwiękowej. Jest ona zależna od kształtu niezgodności, chropowatości jej powierzchni oraz kąta padania wiązki fal na jej powierzchnię.

Badania nieniszczące UT ultradźwiękowe - techniki

Podczas stosowania badań ultradźwiękowych można wyróżnic następujące techniki:
 • metoda echa,
 • metoda przepuszczania,
 • metoda rezonansu.
 • W kontroli defektoskopem najczęściej wykorzystuje się pierwszą z wyżej wymienionych. W metodzie echa posługujemy się pojedynczą głowicą, która pełni naprzemiennie funkcję nadajnika oraz odbiornika.

  Wysłany przez głowicę sygnał odbija się od nieciągłości lub przeciwnej powierzchni po czym powraca do głowicy.  Na podstawie wysokości echa niezgodności na ekranie defektoskopu, można określić jej przybliżony wymiar.

  Oprócz konwencjonalnych technik badań UT możemy zastosować również te nowoczesne. W automatycznych rodzajach badań nieniszczących połączeń spawanych coraz szersze zastosowanie znajdują takie metody jak TOFD ( Time Of Dlight Diffraction) oraz PA (Phased Array), Dzięki nim uzyskuje się lepszą, w porównaniu z klasyczną metodą ultradźwiękową wykrywalność nieciągłości materiałowych. W ten sposób możesz uzyskać dużo większą prędkość wykonania badań, zmniejszenie kosztów kontroli oraz szkoleń personelu badawczego.

  Badania ultradźwiękowe złączy spawanych

  Przed wykonaniem badań ultradźwiękowych trzeba zwrócić szczególną uwagę na usunięcie z obszaru przesuwu głowicy wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, śladów korozji, zgorzelinę, rozprysk spawalniczy, powłoki ochronne, piasek i inne. Bardzo istotne jest też, aby głowica odpowiednio przylegała do badanej powierzchni.

  Badania ultradźwiękowe UT to bardzo skuteczne narzędzie kontroli w sektorze przemysłu ciężkiego, gdzie mamy do czynienia z detalami i konstrukcjami o dużej grubości. Ze względu na niskie gabaryty oraz wagę defektoskopów ultradźwiękowych badania mogą być z powodzeniem wykorzystywane przy pracach na wysokości i w trudnodostępnych miejscach

badania ut spoin

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat