Badania wiroprądowe ET do wykrywania wad i nieciągłości materiałowych

badania nieniszczące et

Badania ET wiroprądowe - co to?

To jedna z metod badań nieniszczących wykorzystywana do wykrywania wad i nieciągłości materiałowych.
 • Podczas badań wiroprądowych specjalnie zaprojektowana cewka pełniąca funkcję sondy, która jest zasilania prądem przemiennym zostaje umieszczona w pobliżu badanej powierzchni, wytwarzając zmienne pole magnetyczne, które oddziałuje na badany materiał wytwarzając w jego pobliżu prądy wirowe.

  Metoda może być wykorzystywana do wykrywania niezgodności powierzchniowych oraz podpowierzchniowych w stalach, miedzi, aluminium, tytanu oraz różnego rodzaju stopach.

  Badania wiroprądowe do skonała alternatywa dla innych badań powierzchniowych takich jak: badania penetracyjne czy magnetyczno-proszkowe.

Badania prądami wirowymi - działanie

Badania nieniszczące wiroprądowe ET opierają się na zjawisku indukcji magnetycznej.
 • Prądy wirowe powstają w materiale, który przewodzi prąd elektryczny pod wpływem zmiennego pola magnetycznego wytworzonego przez cewkę zasilaną prądem przemiennym o wysokiej częstotliwości. Wzbudzone w materiale poddawanym kontroli prądy wirowe wytwarzają z kolei własne pole magnetyczne, które oddziałuje na pierwotne pole cewki powodując powstanie pola wypadkowego zmieniającego własności elektryczne.

  Wszelkie zmiany w przewodności badanego materiału takie jak defekty powierzchniowe czy różnice grubości wpływają na wartość prądu wirowego. Każda napotkana zmiana jest wykrywana za pomocą cewki a następnie wyświetlana na ekranie defektoskopu.

  Dla uzyskania dużej czułości wykrywania nieciągłości powierzchniowych niezbędne jest zastosowanie stosunkowo dużych częstotliwości pracy przetwornika. Należy jednak pamiętać, że im wyższa jest częstotliwość pracy przetwornika sondy, tym mniejsza głębokość wnikania prądów wirowych do badanego obiektu.

metoda prądów wirowych
badania prądami wirowymi et

Metoda prądów wirowych - kalibracja

Radiografia przemysłowa doskonale
 • Tak jak w przypadku każdej metody badawczej aby osiągnąć wysoką czułość badania oraz odpowiednią wykrywalność należy dokonać kalibracji systemu badawczego z wykorzystaniem odpowiednich wzorców odniesienia.
  Wzorce odniesienia powinny zostać wykonane z takiego samego materiału jak badany wyrób wraz z uwzględnieniem stanu obróbki cieplnej, kształtu oraz grubości badanego elementu.

  W celu wykrywania oczekiwanych defektów bloki kalibracyjne powinny zawierać sztuczne wady, imitujące defekty.
  Należy pamiętać, że badania wiroprądowe wymagają wysoko wykwalifikowanych operatorów.

Badania wiroprądowe ET do wykrywania wad i nieciągłości materiałowych

Chcesz poznać cenę wykonywanych przez nas badań?  Wypełnij formularz

Badania nieniszczące ET - zalety

Największe zalety badań wiroprądowych
 • Dużą zaletą badań wiroprądowych jest możliwość automatyzacji przez co są one stosowane w wielu procesach produkcyjnych np. do kontroli rur.
  Bardzo dużą zaletą badań wiroprądowych w porównaniu do innych metod powierzchniowych jest możliwość wykonania badań przez powłoki oraz farbę.

  Zalety:

  • możliwość wykrywania defektów powierzchniowych i podpowierzchniowych,

  • możliwość wykrywania nieciągłości poprzez warstwy i powłoki ochronne,

  • możliwość wykonywania badań na obiektach o podwyższonej temperaturze,

  • wysoka skuteczność podczas badania obiektów o złożonej geometrii,

  • natychmiastowa interpretacja wyników,

  • lekka oraz przenośna aparatura badawcza,

  • brak restrykcyjnych wymagań dotyczących przygotowania powierzchni,

badania prądami wirowymi
metoda prądów wirowych

Badania prądami wirowymi ET  - zastosowanie

Badania ET znajdują zastosowanie
 • Badania prądami wirowymi znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Bardzo dobrze sprawdzają się podczas wykrywania uszkodzeń eksploatacyjnych.
  Metoda prądów wirowych najczęściej znajduje zastosowanie podczas kontroli:

  Zalety:

  • wymienników ciepła,

  • konstrukcji wykorzystywanych w przemyśle offshore,

  • łopatek turbin,

  • złączy spawanych,

  • wyrobów stosowanych w przemyśle lotniczym,

  • w przemyśle petrochemicznym.

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat