Badania wizualne VT spoin i spawów

badanie spoin vt i złączy spawanych

Badania VT - co to?

Badania wiualne VT są podstawową
 • metodą badań nieniszczących, stosowaną do kontrolowania praktycznie wszystkich wytwarzanych wyrobów. Badania polegają na dokładnych oględzinach zewnętrznych badanych przedmiotów. Kontrolować można zarówno odlewy, odkuwki, blachy oraz złącza spawane ze spoinami pachwinowymi i czołowymi na każdym etapie produkcji . Metoda VT pozwala na sprawdzenie poprawność elementów przygotowanych do spawania, sprawdzenie poprawność ich montażu, kontrolę poszczególnych warstw podczas spawania wielościegowego oraz wreszcie kontrolę końcową złączy spawanych.

  Badania wizualne są najtańszym i zarazem najprostszym sposobem kontroli jakości, cechująca się jednocześnie ogromną skutecznością i wszechstronnością. Dlatego właśnie badania VT są stosowane obowiązkowo dla wszystkich wykonanych na danym wyrobie złączy spawanych.  Z tego powodu przeprowadza się je na samym początku kontroli, przed wykonaniem radiografii, badań ultradźwiękowych czy powierzchniowych. Za pomocą kontroli wzrokowej oraz dokładnych pomiarów złącza można stwierdzić, czy zostało ono wykonane zgodnie z załączeniami projektowymi i czy spełniaj one wymogi dla określonego poziomu jakości. 

  Działamy na terenie całego kraju:

  | Warszawa | Wrocław | Kraków | Rzeszów | Gdańsk | Katowice | Gdynia | Bydgoszcz | Toruń | Lublin | Gorzów Wielkopolski | Zielona Góra | Łódź | Opole |  Białystok |  Kielce | Olsztyn | Poznań | Szczecin i inne

Badanie VT wizualne - wymagania

Badania VT należy wykonywać
 • w warunkach w warunkach odpowiedniego oświetlenia – minimum 500 lx. Należy również pamiętać o zapewnieniu należytego dostępu do badanego obszaru. Odległość między okiem kontrolera a powierzchnią badaną powinna wynosić do 600 mm przy kącie widzenia minimum 30 stopni. Przyrządy stosowane w badaniach wizualnych to między innymi: spoinomierze, przymiary kątowe i liniowe, suwmiarki, lupy oraz źródła dodatkowego oświetlenia. W przypadku utrudnionego dostępu można zastosować lusterka inspekcyjne lub zaawansowane przyrządy optyczne.

  W praktyce przemysłowej podczas badania złączy spawanych, oględzinom należy poddać spoinę oraz przylegający do niej obszar o szerokości 10 mm z obu jej stron. Takie postępowanie gwarantuje zazwyczaj przebadanie wszystkich wymaganych stref złącza spawanego obejmującego: spoinę, strefę wpływu ciepła oraz przylegający do niej materiał podstawowy.

wizualna kontrola spoin
badania wizualne złączy spawanych

Badania nieniszczące VT można

podzielić na :
 • Badania wizualne pośrednie

  Badania wizualne pośrednie natomiast jest rodzajem kontroli,w którym ścieżka optyczna zostaje przerwana a jej transmisja następuje z wykorzystaniem cyfrowych technologii takich jak: fotografia, wideoskopy oraz zrobotyzowane systemy badawcze.

 • Badania wizualne bezpośrednie

  Metoda bezpośrednia oznacza, że między okiem kontrolera a badanym obszarem znajduje się nieprzerwana ścieżka optyczna.  Mogą one jednak być wspomagane soczewkami, boroskopami oraz fibroskopami.

Badania wizualne VT spoin i spawów

Chcesz poznać cennik wykonywanych przez nas badań VT?  Wypełnij formularz

Badania nieniszczące VT - efekty

Do najczęściej wykrywanych za pomocą badań wizualnych nieciągłości materiałowych należą:
 • pęknięcia,
 • kratery,
 • porowatość,
 • podtopienia,
 • rozprysk.
 • wklęśnięcia lica i grani
 • nieregularny kształt spoiny,
 • nieodpowiednie wymiary złącza,
 • przesunięcie brzegów spawanego materiału,
Wykorzystywana do oceny w przypadku wykonywania bada wizualnych norma PN-EN ISO 5817 przewiduje trzy klasy jakości złączy spawanych:
 • B – wymagania ostre,
 • C – wymagania średnie,
 • D – wymagania łagodne.
Odpowiedni poziom jakości ustalany jest na podstawie rodzaju oraz wymiarów charakterystycznych ewentualnych niezgodności materiałowych. Porównanie przyporządkowanego poziomu jakości z wymaganym dla danego wyrobu poziomem jakości pozwala na podjęcie decyzji o pozytywnym lub negatywnym odbiorze końcowym.
Wymagany poziom jakości powinien zostać ustalony na podstawie norm wyrobu lub stanowić uzgodnienie pomiędzy projektantem a użytkownikiem lub inwestorem, przed rozpoczęciem produkcji.
Aby badanie PT było możliwe do przeprowadzenia ciecz musi zwilżać ciało stałe. Dla zwiększenia poziomu interpretacji wskazań warto przeprowadzić pierwszą kontrolę od razu po nałożeniu wywoływacza. Tę ostateczną zaś wykonać trzeba po upływie czasu wywoływania – od 10 do 30 minut.
badania nieniszczące vt
badanie spoin vt

Badania VT - zastosowanie

Badania VT spoin znajdują zastosowanie
 • w przypadku kontrolowania złączy spawanych każdego typu, odlewów oraz odkuwek. Są wykonywane najcześciej, w wielu przypadkach obowiązkowo obejmując 100 % zakresu produkcyjnego. Pomimo swoich ograniczeń są bardzo szybką i niesamowicie skuteczną metodą. Badania wizualne VT złączy spawanych wykonuje się z reguły na elementach gotowych, podczas odbioru końcowego, w takim stanie jak je wykonano. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli wymagają tego normy wyrobu, ustalenia z klientem lub umowy badania można przeprowadzić w innych fazach procesu spawania. Badania mogą obejmować:

  • badania VT wizualne przygotowanych do spawania elementów,

  • badania VT wizualne w trakcie spawania,

  • badania VT wizualne gotowych złączy spawanych,

  • badania VT wizualne elementów po naprawie.

  Jakiego typu niezgodności możemy badać przy pomocy badań VT?

  Badania pozwalają na wizualną ocenę powierzchni badanego obiektu i są używane do wykrywania różnego rodzaju wizualnych niezgodności i wad.

  Pęknięcia

  Wizualne badania pozwalają na detekcję pęknięć, zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz materiału.

  Porowatość

  Porowatość to obecność porów w materiale, które mogą być widoczne na powierzchni i mogą wpływać na integralność strukturalną.

  Niewłaściwe penetracje spoiny

  Badania wizualne pozwalają na ocenę, czy spoina jest poprawnie i w pełni przepenetryzowana, co jest istotne dla trwałości połączenia spawalniczego.

  Niewłaściwe kształty spoin

  Wizualne badania pozwalają na ocenę kształtu spoiny i identyfikację ewentualnych niezgodności z wymaganiami projektowymi.

  Nierówności powierzchni

  Wizualne badania mogą wykrywać nierówności powierzchni, wklęsłości czy wypukłości, które mogą wpływać na wydolność struktury.

  Wtrącenia

  Wtrącenia to obce substancje lub elementy, które zostały wtrącone w procesie spawania. Badania wizualne pozwalają na ich identyfikację.

  Korozja

  Wizualne badania pozwalają na ocenę stopnia korozji na powierzchni badanego obiektu.

  Wady powierzchniowe

  Do wad powierzchniowych zalicza się zadrapania, naddarcia, ubytki i inne defekty widoczne gołym okiem.

  Niewłaściwe przygotowanie powierzchni przed spawaniem

  Badania wizualne mogą ujawnić nieprawidłowości związane z przygotowaniem powierzchni przed spawaniem, takie jak obecność zanieczyszczeń, farby czy rdzy.

  Badania wizualne są jedną z najprostszych i jednocześnie podstawowych metod oceny jakości spoin. Pomagają w wczesnym wykrywaniu potencjalnych problemów, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji.

  Jakie przyrządy można używać przy badaniach VT bezpośrednich?

  Przy badaniach wizualnych bezpośrednich przy użyciu gołego oka, a także pomocy prostych narzędzi, można wykorzystywać różnorodne przyrządy i narzędzia.

  Lupy

  Lupy, zwłaszcza te o różnych powiększeniach, umożliwiają szczegółową ocenę małych detali i wad na powierzchni spawu.

  Lusterko teleskopowe

  Lusterko umożliwia obejrzenie obszarów trudno dostępnych bez konieczności przemieszczania się.

  Lampy błyskowe

  Światło błyskowe jest stosowane do oświetlania obszarów, które wymagają dodatkowego oświetlenia dla lepszej widoczności.

  Latarki diodowe (LED)

  Latarki diodowe są przydatne do oświetlania obszarów badanych, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej widoczności.

  Lusterka ułatwiające inspekcję

  Specjalne lusterka z uchwytami umożliwiają inspekcję obszarów trudno dostępnych, zwłaszcza w spawach rur czy innych konstrukcji.

  Miarki i szablony

  Miarki i szablony pomagają w ocenie wymiarów, kształtów i geometrii spawów zgodnie z wymaganiami projektowymi.

  Marker do oznaczania wad

  Marker umożliwia oznaczanie miejsc, gdzie zauważono wady, co ułatwia dalsze działania naprawcze.

  Różne narzędzia ręczne

  W zależności od konkretnego zadania, mogą być używane różne narzędzia ręczne, takie jak młotki, kleszcze czy śrubokręty do odkładania lub usuwania elementów zakłócających inspekcję.

  Przyrządy te są pomocne przy ocenie spoin i innych elementów konstrukcyjnych podczas badań wizualnych bezpośrednich. Umożliwiają inspektorom skupienie się na detali, identyfikację wad oraz ocenę jakości spoiny na podstawie bezpośrednich obserwacji.

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat