Czym są badania penetracyjne PT?

Badania penetracyjne PT należą do metod nieniszczących. Taka kontrola pozwala na określenie ciągłości powierzchni i jest wykorzystywana podczas analizy materiałów ferromagnetycznych, a także stopów lekkich i stali austenitycznej. To skuteczny sposób, dostarczający precyzyjnych wyników pomiarowych.

Badania penetracyjne PT – co to jest?

Co to badania penetracyjne? Ta metoda weryfikacji ma charakter nieniszczący – oznacza to, że struktura analizowanego materiału nie ulega uszkodzeniu podczas przeprowadzania kontroli. Ideą badań penetracyjnych PT jest wykrywanie nieciągłości w odkuwkach i odlewach, połączeniach spawanych i lutowanych, a także w obrębie wyrobów obrabianych plastycznie. Kontrola jest również przeprowadzana na tworzywach sztucznych, szkle oraz ceramice. Efektem analizy jest wykrycie ewentualnych wgłębień, nieszczelności, rys lub pęknięć i porowatych fragmentów.

Wyjaśniając co to badania penetracyjne PT, należy wspomnieć, że to metoda niedroga w realizacji, a na dodatek proces kontroli materiału może być przeprowadzony stosunkowo szybko. Jednocześnie taki sposób kontroli zapewnia wysoki poziom skuteczności w kontekście wykrywania wad oraz niedoskonałości. Warto pamiętać, że analiza w formie badań penetracyjnych PT może być trudna w przypadku powierzchni porowatych. Kontrolowana powierzchnia musi być oczyszczona i odtłuszczona. Wówczas możliwe jest znalezienie wad otwartych. Badanie ma zastosowanie dla spoin oraz głównych fragmentów materiału.

Podczas przeprowadzania badań penetracyjnych PT wykorzystuje się trzy podstawowe odczynniki. Są nimi:

 • barwnego lub fluorescencyjnego penetrantu,
 • zmywacza,
 • wywoływacza.

Wskazania powierzchniowe pojawiają się w momencie, gdy ciecz zaczyna się poruszać. Wówczas powstaje zjawisko woskowartości, a penetrant wnika w głąb szczelin w materiale. Substancja ta jest usuwana przy pomocy zmywacza. Aby penetrant wypłynął z miejsc, gdzie pojawiają się wady, wykorzystuje się tak zwany „wywoływacz”. Dzięki kontrastom zauważyć można precyzyjne wskazania.

Dla kogo badania PT?

Badania PT są wykorzystywane w przemyśle – cieszą się szczególną popularnością w organizacjach tworzących złącza spawane, odlewy oraz odkuwki. Zaletą tego rodzaju kontroli jest możliwość przeprowadzenia analizy zarówno na etapie produkcji, jak i po zakończonym etapie wytwórczym. W przeciwieństwie do metody megnatyczno-proszkowej, badania PT pozwalają poddawać weryfikacji jakościowej materiały diamagnetyczne i paramagnetyczne, czego przykładem jest na przykład aluminium. Zaletą tego rozwiązania jest stosunkowo niska cena – profesjonalne firmy świadczące usługi z zakresu badań nieniszczących nie potrzebują zaawansowanej aparatury, aby przeprowadzić kompleksową kontrolę materiału.

Warto wiedzieć nie tylko co to badania PT, ale również, z czego się składają. Specjaliści przeprowadzają je skrupulatnie i dokładnie, aby wykryć wszystkie nieprawidłowości w trakcie analizy materiału. Poszczególne kroki podejmowane podczas kontroli to:

 • oczyszczenie powierzchni i przygotowanie materiału do badania,
 • aplikacja penetrantu,
 • usunięcie nadmiaru substancji,
 • aplikacja wywoływacza,
 • kontrola materiału,
 • ocena wyników,
 • ewentualne czyszczenie końcowe.

Badania PT dają wiarygodne i dokładne wyniki. To metoda nieniszcząca, dlatego kontrolowany materiał nie ulega negatywnym efektom analizy. Procedura ta może być wdrożona na wyrobie gotowym lub surowcu wykorzystywanym podczas produkcji.

Dlaczego warto wykonywać badania PT?

Badania PT o charakterze penetracyjnym zapewniają skuteczność, a koszt ich przeprowadzenia nie jest wygórowany. W ten sposób przedsiębiorstwo przemysłowe może zweryfikować jakość wyrobu lub surowca (zarówno wady technologiczne, jak i produkcyjne). Badania PT są w stanie wykazać:

 • pojawiające się pęknięcia i porowatości odlewnicze,
 • nawet niewielkie rysy i wgłębienia będące wynikiem procesów obróbki mechanicznej,
 • zakucia i zawalcowania,
 • pęknięcia i pory spoin,
 • pęknięcia powstałe na skutek obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej oraz obróbki szlifierskiej.

Ogromnym atutem badań penetracyjnych PT jest wszechstronność. To analiza, które może być przeprowadzona na niemal dowolnym typie materiału, bez względu na kształty oraz wymiary. Co więcej, skomplikowane powierzchnie o nieszablonowej budowie nie są problemem w przypadku weryfikacji tym sposobem. Istotne jest jednak odpowiedzialne podejście do procedury przeprowadzania badania penetracyjnego PT. Przede wszystkim powierzchnia powinna być czysta, pozbawiona zabrudzeń lub ewentualnych zanieczyszczeń. Wówczas wyniki kontroli będą wiarygodne.

Badania penetracyjne PT powinni przeprowadzać wykwalifikowani specjaliści. Jeżeli chcesz przeanalizować jakość wyrobu lub surowca, skontaktuj się z naszym zespołem. Tego rodzaju usługę świadczymy w UltraRent, a nasza oferta skierowana jest do klientów z całej Polski. Dodatkowo pragniemy przypomnieć, że poza badaniami penetracyjnymi PT proponujemy także inne metody weryfikacji – również nieniszczące. Dzięki nim powierzchnia zostanie kompleksowo skontrolowana, bez uszkodzenia materiału.

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat