Certyfikowany egzamin spawacza

Egzaminowanie spawaczy - po co ?

Odpowiednie uprawnienia personelu spawalniczego są bardzo istotne dla wszystkich producentów, 
wytwarzających takie wyroby jak: konstrukcje stalowe, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągu, wyroby przemysłu kolejowego oraz obronnego. Potwierdzenie posiadania niezbędnych umiejętności spawalniczych pozwala na zapewnienie odpowiedniej jakości podczas spawania oraz spełnienie wszelkich wymagań określonych przez międzynarodowe standardy czy wymagania kontrahentów. Dzięki temu producentowi o wiele łatwiej jest wytwarzać produkty o odpowiedniej jakości co przekłada się przede wszystkim na bezpieczeństwo ich użytkowania.

Zakład Badań Nieniszczących Ultrarent dysponuje odpowiednio kwalifikowanym, doświadczonym oraz przede wszystkim zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną personelem egzaminującym.

Aby potwierdzić posiadane umiejętności oraz otrzymać certyfikat spawalniczy, egzaminowany personel powinien spełnić szereg wymagań określonych za pomocą międzynarodowych standardów.
Kwalifikacja przebiega najczęściej według jednej z następujących norm:
 • EN ISO 9606-1 – Egzamin kwalifikacyjnych spawaczy – Spawanie - Część 1: Stale,
 • EN ISO 9606-2 – Egzamin kwalifikacyjnych spawaczy – Spawanie - Część 2: Aluminium i stopy aluminium,
 • EN ISO 9606-3 – Egzamin kwalifikacyjnych spawaczy – Spawanie - Część 3: Miedź i stopy miedzi,
 • EN ISO 9606-4 – Egzamin kwalifikacyjnych spawaczy – Spawanie - Część 4: Nikiel i stopy niklu,
 • EN ISO 9606-5 – Egzamin kwalifikacyjnych spawaczy – Spawanie - Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkonu i stopy cyrkonu,
 • EN ISO 14732 – Personel spawalniczy – Egzaminowanie operatorów oraz nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego spawania/ zgrzewania metali.

Egzamin spawacza - testy

Termin kwalifikacja oznacza, że spawacz lub operator spawalniczy spełnia wymagania normy według, której przebiegał egzamin.
 • Certyfikowani spawacze muszą posiadać odpowiednie zdolności manualne, które pozwolą na wykonanie połączenia spełniającego odpowiednie kryteria w przypadku badań wizualnych oraz wymagania stosowanych testów, z których wyróżniamy:

  • badania radiograficzne,

  • próbę łamania,

  • próbę zginania,

  • lub badania makrograficzne.

  Po pozytywnym przebiegu egzaminu spawacz otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne stanowiące potwierdzenie posiadanych umiejętności manualnych. Warto również zaznaczyć, że dokument powinien zostać wystawiony przez uznaną i akredytowaną jednostkę notyfikowaną.

  Certyfikat spawalniczy jest bardzo ważnym czynnikiem weryfikującym zdolności manualne personelu spawalniczego. Ich posiadanie jest z reguły wymagane przez klientów, zleceniodawców oraz inwestorów a dla wytwórcy stanowi dowód potwierdzający pozytywną weryfikację umiejętności pracowników. Dodatkowo wymóg posiadania odpowiednich uprawnień na wykonywanie prac spawalniczych pojawia się w normach na wykonywanie wyrobów z materiałów metalowych, dyrektywach oraz specyfikacjach.

test spawacza

Certyfikowany egzamin spawacza

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o tym w jaki sposób nasze usługi w zakresie kwalifikowania spawaczy oraz procedur spawalniczych mogą przynieść profity Twojej firmie.
egzamin spawacza

Egzaminowanie spawaczy - zalety

Dzięki osiągnieciu odpowiednich kwalifikacji spawaczy oraz procedur spawalniczych Państwa firma może:
 • upewnić się, że zatrudnia spawaczy, których umiejętności zostały zweryfikowane,
 • mieć pewność, że wytwarzane elementy posiadają odpowiednie właściwości oraz spełniają wymagania projektowe,
 • zapewnić wysoką jakość spawanych elementów,
 • zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności za pomocą udokumentowanych standardów bezpieczeństwa,
 • wytwarzać wyroby i elementy przestrzegając obowiązujących przepisów i norm.

Test spawacza - o nas

Nasza firma została upoważniona by w sposób niezależny egzaminować oraz weryfikować spawaczy oraz operatorów spawalniczych zgodnie wymienionymi wcześniej standardami.
W procesie certyfikacji spawaczy istotne znaczenie odgrywa szereg zmiennych, które mają wpływ typ i rodzaj wykonywanych przez personel połączeń spawanych. Nasze doświadczenie i fachowa wiedza pozwala odpowiedni na wybór najbardziej korzystnego dla naszych klientów rozwiązania, pozwalającego na uzyskanie wykorzystywanego w procesie produkcji zakresu.
egzaminowanie spawaczy - test spawacza

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat