Interpretacja radiogramów

Celem interpretacji radiogramu jest identyfikacja nieciągłości na radiogramie i korelowanie z ich wyglądem i położeniem w rzeczywistym elemencie, w celu oceny możliwości serwisowania elementu.

Interpretacja filmu oglądana jest w półciemnej obudowie. Osoba analizująca musi dostosować się do stonowanego oświetlenia. Należy unikać zewnętrznego światła w pomieszczeniu. Ponadto ważne jest, aby osoba interpretująca badanie miała dobry wzrok, aby móc zobaczyć najmniejsze detale na radiogramie. Ważnym wymogiem do oglądania radiogramu jest odpowiednie natężenie światła z iluminatora, która zależy od gęstości optycznej radiogramu.

W radiogramach przemysłowych normalna gęstość robocza waha się od 1,5 do 3. Dlatego warunkiem iluminacji jest zapewnienie wystarczającej ilości światła o natężeniu do odczytania tego zakresu gęstości. Zatem wymagania dotyczące oświetlenia do oglądania radiogramu są kluczowe. Niezastosowanie prawidłowego oświetlenia może spowodować utratę drobnych szczegółów, które zostały wydobyte na radiogramie poprzez zastosowanie najlepszych technik ekspozycji.

Badania radiograficzne

badanie-spoin
spawanie-ndt

Interpretacja radiogramów spawalniczych:

1. Porowatość gazu pojawia się jako okrągłe lub podłużne, gładkie ciemne plamy, występujące pojedynczo, w skupiskach lub rozproszone w trakcie spawania. Jest to spowodowane tworzeniem się gazu podczas procesu spawania.

 

2. Włączenie żużla i linie żużla pojawiają się na radiogramie jako ciemne, nieregularne kształty. Mogą być izolowane, grupowane lub losowo rozdzielane. Linia żużla pojawia się jako liniowy ciemny odcień, ciągły lub przerywany wzdłuż krawędzi spoiny. Inkluzje żużla występują z powodu uwięzienia obcych materiałów we wnękach podczas spawania.

 

3. Niekompletna penetracja pojawia się na radiogramie jako ciągły lub przerywany, ciemny, liniowy odcień, zwykle o jednakowej szerokości, występujący w środku spoiny. Jest to spowodowane brakiem wypełnienia spoiny przez szczelinę.

 

4. Brak fuzji pojawia się na radiogramie jako gruba ciemna linia. Może również wydawać się rozproszona i falista, w zależności od orientacji defektu względem wiązki promieniowania. Wada ta jest spowodowana brakiem stopienia się spoiny z metalem macierzystym lub wcześniej osadzonym metalem spoiny. W przypadku braku zespolenia ściany bocznej, obraz radiograficzny pokazuje wygląd prostego, ciemnego pasma równoległego do ściegu spoiny.

 

5. Pęknięcia pojawiają się na radiogramie jako ostre, proste lub postrzępione ciemne linie ze zwężającymi się końcami. Pęknięcia mogą pojawić się w strefach spoiny i ciepła. Efekt ten jest spowodowany zerwaniem spoiny podczas krzepnięcia z powodu skurczu lub pękaniem na zimno z powodu nierównomiernych naprężeń.

 

6. Podcięcia pojawiają się na radiogramie jako ciemne linie o nierównej szerokości wzdłuż krawędzi spoiny. Wada ta jest spowodowana tworzeniem się rowka lub kanału na powierzchni metalu podstawowego na czubku spoiny z powodu wysokiej temperatury.

 

7. Wypalenie pojawia się na radiogramie jako ciemny, okrągły lub wydłużony obszar otoczony jaśniejszym pierścieniem. Jest to spowodowane stopieniem metalu od nasady spoiny lub przez pasek podkładowy.

 

8. Sople pojawiają się na radiogramie jako pojedyncze białe, zaokrąglone oznaczenia, czasami z małą, ciemną plamą na środku. Jest to spowodowane wyciekającymi kroplami metalu spoiny wystającymi poza rdzeń spoiny.

 

9. Włączenie wolframu pojawia się na zdjęciu jako białe obszary o okrągłym lub nieregularnym kształcie, izolowane lub w skupiskach. Jest to spowodowane uwięzieniem cząstek wolframu w metalu spoiny. Cząsteczki są połamanymi kawałkami elektrody wolframowej.