Inżynier Spawalnik

Kim właściwie jest inżynier spawalnik?

 Wyjaśnienie czym zajmuje się inżynier spawalnik wymaga pewnego wprowadzenia. Jak wiadomo nie od dziś przemysł metalurgiczny boryka się z brakiem odpowiednio wykwalifkowanych specjalistów od opracowania nowych projektów, w których spawanie zważywszy na nowe wymagania technologiczne staje się krytyczną ścieżką. Aby wyprzedzuć albo przynajmniej nadążyć za postępując branżą spawalniczą należy nieustannie rozwijać nowoczesne technologie jutra, wprowadzając w życie odważne pomysły, stosując coraz to nowsze rozwiązania. Nieustannie dąży się do zwiększanie wydajność produkcji spawalniczej, utrzymania jakości produktów na odpowiednio wysokim poziomie oraz automatyzacji i robotyzacji produkcji, która jest nieuchronna. Aby wsyztsko przebiegało w sposób pomyślny niezbędne jest posiadanie odpowiednio wykwalifikowanego personelu, który jest w stanie nadzrorować, analizowazć i niustannie optymalizować przebieg spawania. Osoba taka powinna posiadać uprawnienia Międzynarodowego (IWE) lub Europejskiego (EWE) Inżyniera Spawalnika  wydane przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa IIW (International Institute of Welding) lub Europejską Federację Spawalniczą EWF ( Europen Federation of Welding). Uprawnienia takie są uznawane na całym świecie i obejmują wszystkie aspekty spawania. Są to najwyższe, możliwe do zdobycia certyfikaty jeżeli chodzi o spawalnictwo. Inżynierowie spawalniczy posiadają szeroką wiedzę na temat materiałow stosowanych do wytwarzania wszelkiego typu urządzeń spawanych – począwszy od zbiorników ciśnieniowych, kotłów, ciężkich stalowych konstrukcji, rurociągów technologicznych, po przemysł energetyczny, czyli budowę konwencjonalnych lub jądrowych elektrowni.

Kwalifikacje IWE/EWE

zdobywa się po to, aby udowodnić, że dana osoba posiada niezbędny poziom wiedzy do wykonywania zadań i obowiązkow w zakresie nadzrorowania proicesu spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14731. Wymagania dotcyzące uprawnień IWE/EWE pojawiają się również w serii norm PN-EN ISO 3834. Oznacza to, że firmy i instytucje stosujące systemy zarzaądzania w stawailnictie muszą zatudniać specjalistów kwalifikowanych zgodnie z wymaganiami IIW (International Instytute of Welding. Zgodnie z tymi wytycznymi uprawnienia Międzynarodowego/ Europejskiego Inżyniera Spawalnika odpowiadają najwyższemu poziomowi wiedzy.  Wymagania dla kordynatorów prac spawalniczych z odpowiednimi kwalifikacjami można znalezść rownież w innych standarach takicj jak: PN-EN 1090 czy PN-EN ISO 17660. Rolą inżyniera spawalnika jest kontrola i nadzór dla wszystkimi czynnościami spawalniczymi i zapewnienie, że konstrukcje stalowe spełniają wymagany poziom jakości, posiadają odpowiednie właściwści mechaniczne, będą trwałe i bezpieczne w użyciu.

Inżynier spawalnik

jest w stanie dokonać wielu ulepszeń oraz zoptymalizować parametry procesu spawania. W tym celu neleży wykonać szereg odpowiednich działać, które pozwolą na podwyższenie jakości produkcji spawalniczej, zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania liczby wybraków oraz zmniejszenia zużycia materiałów dodatkowych. W spawalnictwie bardzo istotne jest aby zachować odpowiedni stosunek jakości do kosztów produkcyjnych. Dodatkowo coraz częściej mamy do czynienia z zastosowaniem nowych, wysokiej wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych, których łączenie jest o wiele trudniejsze niż niestopowych stali niskowęglowych i może wymagać zastosowania dodatkowych operacji technologicznych takich jak podgrzewanie wstępne czy obróbka cieplna. Dodatkowo wymagania dotyczące jakości wymagane przez normy, przepisy lub zamówienie klienta są coraz bardziej restrykcyjne. Bardzo trudno jest prowadzić tego typu działania nie mając odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Wszelkie działania mogą zostać znacznie szybciej wprowadzone w życie dzięki wiedzy i dogłębnemu zrozumieniu spawania oraz procesów metalurgicznych, które posiada osoba legitymująca się dyplomem IWE/EWE.

spawalnictwo, efekty pracy