Mapowanie korozji | Wykrywanie korozji | Monitorowanie korozji

Nadzór inwestorski- oferta

Korozja jest jednym z najpoważniejszych problemów z jakim zmagają się branże przemysłowe, które wykorzystują w procesach produkcyjnych rurociągi oraz zbiorniki.
Pozostawiona bez odpowiedniego monitorowania oraz zabezpieczenia korozja powoduje zmniejszenie rzeczywistej grubości ścianki, co może doprowadzić do rozszczelnienia instalacji co w konsekwencji poza kosztami związanymi z utratą czynnika może doprowadzić do zatrzymania produkcji oraz zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego.

Największym zagrożeniem świadczącym o tym, że korozja jest szczególnie niebezpieczna jest fakt, że objawy jej występowania nie zawsze są od razu dostrzegalne. Niewidoczna korozja występuje najczęściej wewnątrz zbiorników, rurociągów lub pod izolacją. W takich przypadkach korozja może systematycznie postępować przez miesiące lub lata zanim doprowadzi do awarii.
Istnieje kilka nieniszczących technik badawczych umożliwiających wykrycie występowania korozji oraz ocenę stanu rzeczywistego instalacji.

Dwie najbardziej skuteczne techniki stosowane do mapowania korozji to:
 • radiografia cyfrowa,
 • badania ultradźwiękowe (Phassed Array).

Mapowanie korozji z zastosowaniem radiografii cyfrowej

Mapowanie korozji za pomocą radiografii cyfrowej polega na
 • ocenie otrzymanych obrazów powstałych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego padającego na cyfrowy detektor. Ponieważ promieniowanie jonizujące przenika przez badany obiekt, radiografia cyfrowa umożliwia wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz pomiar rzeczywistej grubości ścianek rurociągów.

  Cyfrowe oprogramowania do obróbki obrazów radiograficznych posiadają wiele użytecznych narzędzi oraz filtrów. Zautomatyzowane algorytmy wykrywają wszelkie krawędzie oraz zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie ścianek, które umożliwiają wykonanie dokładnych pomiarów. Analizując różnice w grubości ścianek, kontrolerzy mogą wykryć wszelkie oznaki utraty materiału oraz newralgiczne punkty.

Zastosowanie radiografii cyfrowej

Mapowanie korozji z wykorzystaniem radiografii cyfrowej to doskonałe narzędzie
 • kontroli rurociągów w przemyśle naftowym, gazowym, petrochemicznym oraz chłodniczym. Bardzo dużym atutem jest możliwość kontroli instalacji bez konieczności usuwania izolacji oraz w trakcie jej pracy. Nie ma również żadnych ograniczeń temperaturowych.
  Oprócz mapowania korozji radiografia cyfrowa może być również użytecznym narzędziem do identyfikacji:

  • blokad rurociągów

  • problemów z funkcjonowaniem zaworów

  • wykrywania granicy faz para-ciecz.

Mapowanie korozji | Wykrywanie korozji | Monitorowanie korozji

Chcesz poznać cenę wykonywanych przez nas badań?  Wypełnij formularz

Mapowanie korozji z wykorzystaniem badań ultradźwiękowych

Ultradźwiękowe mapowanie korozji to jedna z nieniszczących metod badawczych
Umożliwia ocenę grubości materiału za pomocą fal ultradźwiękowych. Ubytki grubości materiału spowodowane korozją można bardzo precyzyjnie zidentyfikować oraz zobrazować graficznie w formie łatwego do interpretacji obrazu.

Mapowanie korozji z wykorzystaniem badań ultradźwiękowych

Zasady działania
 • Do momentu pojawienia się techniki Phassed Array do ultradźwiękowych pomiarów grubości wykorzystywano głowice dwuprzetwornikowe. Otrzymywany jednak pomiar pochodził tylko i wyłącznie z punktu, do którego została przyłożona sonda. Badanie więc skupiało się najczęściej na wyznaczeniu losowych punktów lub siatek pomiarowych, które niekoniecznie musiały znajdować się w miejscach największych ubytków.

  Technika PAUT natomiast podczas badań wykorzystuje głowice wieloprzetwornikowe. Zasada działania sondy PAUT można porównać do kilkudziesięciu konwencjonalnych głowic, ustawionych w bardzo precyzyjny sposób i pracujących jednocześnie. Tak więc poza częstotliwością istotnymi parametrami głowic do badań Phassed Aray są rozmiar oraz ilość przetworników. Im większa liczba przetworników tym dużo lepszą osiągamy rozdzielczość oraz czułość badania.

Podsumowanie

Wczesne wykrywanie oraz monitorowanie korozji może umożliwić wykonanie drobnych napraw zamiast kosztownej wymiany całej instalacji.
Dodatkowym problemem są kosztowne przestoje związane z nieplanowanymi awariami. Duże zakłady przemysłowe przy kilkugodzinnej przerwie mogą szacować straty na kilka milionów euro.
Kolejnym czynnikiem, który jest bardzo istotny jest zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrożenia dla życia ludzkiego. Rozszczelnienie instalacji lub eksplozje na instalacjach mogą spowodować poważne zagrożenie lub utratę zdrowia pracowników lub osób postronnych.
Tak więc odpowiednie monitorowanie zużycia korozyjnego pomaga wyeliminować zagrożenie awarii oraz zastosować konserwację zapobiegawczą, która pozwoli na zachowanie pełnej integralności instalacji.

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat