Nadzór inwestorki spawalniczy

Nadzór spawalniczy inwestorski - oferta

Nasze laboratorium na życzenie klienta jest w stanie przeprowadzić kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie prowadzenia prac spawalniczych.
Na życzenie klienta jest w stanie przeprowadzić kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie prowadzenia prac spawalniczych. Każdy z nadzorowanych projektów wymaga odrębnego toku postępowania i indywidualnego podejścia. Przed przystąpieniem do nadzory jakościowego personel laboratorium Z.B.N. Ultrarent sporządza w oparciu o stosowne dokumenty takie jak: normy, dyrektywy oraz wymagania klienta odpowiedni plan kontroli i badań. Posiadany przez nas odpowiedni wykwalifikowany personel mający uprawnienia IWE/EWE przeprowadza zarówno odbiory końcowe jak i kontrole międzyoperacyjne. Dzięki posiadanym uprawnieniom jesteśmy w stanie wykonywać wszytkie zadania i obowiązki wymienione w normie PN-EN ISO 14731. Wymagania dotyczące nadzoru nad procesami spawania pojawiają się między innymi w normach: PN-EN ISO 3834 oraz PN-EN 1090. Aby spawanie przebiegało prawidłowo niezbędne jest nieustanne prowadzenie właściwego nadzoru oraz kontroli. Wbrew pozorom procesy spajania są bardzo skomplikowane, które wymagają profesjonalnego podejścia. Najbardziej restrykcyjne wytyczne dotyczą spawania takich elementów jak: zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe, rurociągi technologiczne, kotły oraz konstrukcje stalowe. Osiągnięcie wysokiej jakości wymaga spełnienia szeregu odpowiednich wymagań.

Wykonanie odbioru jakościowego wymaga przeprowadzenia szeregu odpowiednich czynności z zakresu kontroli jakości na podstawie wymagań wynikających z kontraktur, zamówienia lub wytycznych klienta. Brak sprawowania należytego nadzoru nad prowadzeniem prac spawalniczych lub powierzeniu ich podwykonawcy może spowodować obniżenie jakości połączeń spawanych. Niewłaściwa jakość może natomiast spowodować olbrzymie konsekwencje takie jak: straty czasowe, finansowe oraz najgorsze z możliwych polegające na obniżeniu bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji i urządzeń.
Nadzór inwestorski nad danym projektem można podzielić na następujące zadania:
 • nadzór spawalniczy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) według wytycznych normy PN-EN ISO 14173,
 • opracowanie niezbędnej w produckji spawalniczej dokumentacji (planów spawania, instrukcji technologicznych,
 • weryfikowanie uprawnień, działań oraz postępów prac wykonywanych przez podwykonawców,
 • weryfikowanie uprawnień oraz umiejętności manualnych personelu spawalniczego,
 • przeprowadzenie kontroli w trakcie trwania procesu produkcyjnego,
 • audytowanie,
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
 • monitotorowanie postępu wykonywanych prac spawalniczych,
 • weryfikowanie dokumentacji prowadzonej przez zleceniodawcę,
 • przeprowadzanie odbiorów technicznych według określonych wymagań,
 • doradztwo w doborze materiałów podstawowych, dodatkowych oraz urządzeń spawalniczych.
 • Nadzór inwestorski w zakresie prac spawalniczych – na czym polega?

  Badania nieniszczące, przeprowadzane na różnych etapach procesu produkcji, to podstawa naszej oferty. Tymczasem w przypadku szczególnie wymagających projektów, w tym inwestycji budowlanych, konieczna jest kontrola jakości wykonywanych prac spawalniczych. Taką kontrolę warto przeprowadzić nie tylko na końcowym etapie realizacji projektu, ale również na poszczególnych etapach.
  Profesjonalny nadzór inwestorski przeprowadzić mogą wyłącznie osoby posiadające do tego uprawnienia. Ponadto co do zasady powinny być to oczywiście osoby z firmy zewnętrznej, niezwiązanej w żaden sposób interesami z konkretną inwestycją. Ultrarent dysponuje zespołami niezależnych fachowców w tej dziedzinie, których możesz zatrudnić właśnie w celu przeprowadzenia kontroli oraz nadzorowania postępu prac spawalniczych, weryfikowania uprawnień oraz umiejętności spawalniczych zespołu realizującego dany projekt, a także przeprowadzenia odbioru technicznego zgodnie z określonymi wymaganiami. Ponadto nasi eksperci służą poradą i fachowym doradztwem w zakresie wyboru potrzebnych do pracy materiałów oraz urządzeń spawalniczych.

 • Co sprawdza nadzór spawalniczy inwestorski?

  Nadzór realizowany przez Ultrarent sprawdza przede wszystkim jakość wykonania prac spawalniczych, jak również posiadane przez ich wykonawców uprawnienia oraz umiejętności. Jest istotny na poszczególnych etapach prac, jak i w momencie ich zakończenia i odbioru technicznego. Mogą przeprowadzać go wyłącznie osoby posiadające właściwie uprawnienia, czyli tzw. IWE/EWE, jakie daje ukończenie kursu Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika. Same uprawnienia IWE/EWE to jeszcze nie wszystko. Bogate i długie doświadczenie personelu firmy Ultrarent sprawia, że są oni zarówno świetnie przygotowani do tej roli, jak i godni zaufania. Jeżeli nie wiesz jak sprawdzić uprawnienia spawalnicze, pamiętaj, że to właśnie Ultrarent jest podmiotem, który jako Zakład Badań Nieniszczących posiada własne laboratorium oraz kadrę.W związku z tym wybierając Ultrarent masz po prostu pewność, że są to tylko i wyłącznie profesjonaliści najwyższej klasy, a zweryfikować to możesz po prostu na miejscu – w Ultrarent.

 • Nadzór spawalniczy inwestorski – na co się składa?

  Jakie dokładnie elementy składają się na oferowany przez Ultrarent nadzór inwestorski? W pierwszej kolejności są to oczywiście specjalistyczne badania poszczególnych spoin powstających w procesach spawania w danym miejscu. Są to przede wszystkim oględziny spoin na różnych etapach prac, potwierdzane następnie stosowną dokumentacją przez dokonujących audytu inżynierów. Posiadają oni uprawnienia zarówno do sprawdzania poszczególnych etapów prac spawalniczych, jak i ich ostatecznego odbioru. Znają oni dokładnie określające prace spawalnicze przepisy i dzięki przeprowadzonemu w praktyce audytowi dają gwarancję na trwałość, bezpieczeństwo – po prostu wysoką jakość spoin powstałych w wyniku spawania. Uprawnienia naszych inżynierów dotyczą bardzo zróżnicowanych materiałów, dlatego możesz spodziewać się fachowych usług w ramach audytu bez względu na to, co właściwie ze sobą spawasz. Po jego zakończeniu otrzymasz wszystkie potrzebne potwierdzenia oraz inne dokumenty.

 • Nadzór spawalniczy inwestorski – dlaczego warto?

  Skorzystanie z usługi profesjonalnego nadzoru to nie tylko gwarancja posiadania ważnej dokumentacji. Przede wszystkim zapewnia on spokój pod względem bezpieczeństwa spawanych elementów dla osób stykających się później z nimi. Ponadto – zakończony pomyślnie audyt daje gwarancję tego, że nie będzie konieczne rozbieranie konstrukcji na czynniki pierwsze i ponowne jej spawanie, co wiąże się z nakładem czasu oraz dodatkowych środków. Prace spawalnicze wbrew pozorom mogą być żmudne i czasochłonne, a konieczność wykonania ich ponownie może znacząco oddalić w czasie moment zdania gotowego budynku bądź urządzenia jakie jest poddawane m.in. spawaniu. W związku z tym naprawdę warto zadbać o właściwy nadzór, aby uniknąć takich niespodzianek, oraz ewentualnej konieczności płacenia różnego rodzaju kar, lub np. czasowej utraty pracownika, który w wyniku wypadku będzie niezdolny

 • Prace spawalnicze – wybierz kompleksowy nadzór inwestorski Ultrarent!

  Kompleksowa kontrola znacząco wspiera przebieg prac związanych ze spawaniem i usprawnia je. Spawanie to zazwyczaj bardzo istotny element procesu budowy bądź produkcji, wykonywany wielokrotnie, dlatego koszty audytu okazują się relatywnie niewielkie w stosunku tego, co realnie zyskujesz dzięki jego systematycznemu przeprowadzaniu. Specjaliści z Ultrarent będą towarzyszyli Twoim pracownikom na różnych etapach pracy, aby mogli ewentualnie korygować na bieżąco nawet drobne niedociągnięcia. Cała inwestycja w związku z tym powinna zostać ukończona naprawdę ekspresowo, a prace spawalnicze przy jej powstawaniu – zwłaszcza. Nie zwlekaj zatem i już dziś skontaktuj się z Ultrarent, aby zamówić kompleksowy nadzór wszelkiego rodzaju inwestycji spawalniczych, jakie nadzorujesz, a spawanie i inne prace pójdą jak z płatka! Zapraszamy inwestorów z różnych branż.

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat