Nadzór Inwestorski

Nasze laboratorium

na życzenie klienta jest w stanie przeprowadzić kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie prowadzenia prac spawalniczych. Każdy z nadzorowanych projektów wymaga odrębnego toku postępowania i indywidualnego podejścia. Przed przystąpieniem do nadzory jakościowego personel laboratorium Z.B.N. Ultrarent sporządza w oparciu o stosowne dokumenty takie jak: normy, dyrektywy oraz wymagania klienta odpowiedni plan kontroli i badań. Posiadany przez nas odpowiedni wykwalifikowany personel mający uprawnienia IWE/EWE przeprowadza zarówno odbiory końcowe jak i kontrole międzyoperacyjne.  Dzięki posiadanym uprawnieniom jesteśmy w stanie wykonywać wszytkie zadania i obowiązki wymienione w normie PN-EN ISO 14731. Wymagania dotyczące nadzoru nad procesami spawania pojawiają się między innymi w normach: PN-EN ISO 3834 oraz PN-EN 1090. Aby spawanie przebiegało prawidłowo niezbędne jest nieustanne prowadzenie właściwego nadzoru oraz kontroli. Wbrew pozorom procesy spajania są bardzo skomplikowane, które wymagają profesjonalnego podejścia. Najbardziej restrykcyjne wytyczne dotyczą spawania takich elementów jak: zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe, rurociągi technologiczne, kotły oraz konstrukcje stalowe. Osiągnięcie wysokiej jakości wymaga spełnienia szeregu odpowiednich wymagań.

 

Wykonanie odbioru jakościowego wymaga przeprowadzenia szeregu odpowiednich czynności z zakresu kontroli jakości na podstawie wymagań wynikających z kontraktur, zamówienia lub wytycznych klienta. Brak sprawowania należytego nadzoru nad prowadzeniem prac spawalniczych lub powierzeniu ich podwykonawcy może spowodować obniżenie jakości połączeń spawanych. Niewłaściwa jakość może natomiast spowodować olbrzymie konsekwencje takie jak: straty czasowe, finansowe oraz najgorsze z możliwych polegające na obniżeniu bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji i urządzeń.

Nadzór inwestorski

nadzoru inwestorskiego nad nadym projektem można podzielić na następujące zadania:

 

 

 

– nadzór spawalniczy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) według wytycznych normy PN-EN ISO 14173,

 

 

– opracowanie niezbędnej w produckji spawalniczej dokumentacji (planów spawania, instrukcji technologicznych,

 

 

– weryfikowanie uprawnień, działań oraz postępów prac wykonywanych przez podwykonawców,

 

 

– weryfikowanie uprawnień oraz umiejętności manualnych personelu spawalniczego,

 

 

– przeprowadzenie kontroli w trakcie trwania procesu produkcyjnego,

 

 

– audytowanie,

 

 

– sporządzanie dokumentacji powykonawczej,

 

 

– monitotorowanie postępu wykonywanych prac spawalniczych,

 

 

– weryfikowanie dokumentacji prowadzonej przez zleceniodawcę,

 

 

– przeprowadzanie odbiorów technicznych według określonych wymagań,

 

 

– doradztwo w doborze materiałów podstawowych, dodatkowych oraz urządzeń spawalniczych.

Nadzór Inwestorski