Usługi spawalnicze

Spawalnictwo- co to?

Spawalnictwo to dziedzina przemysłowa
rozwijająca wiedzę na temat łączenia ze sobą materiałów metalowych i niemetalowych. Według wytycznych zawartych w normach europejskich oraz systemach zarządzania ISO, spawanie jest traktowane jako proces specjalny. Oznacza to, że sprawdzenie jakości wykonanych połączeń spawanych nie może zostać przeprowadzone w sposób prosty oraz ekonomiczny. Wiąże się to z tym, że wszelkiego rodzaju niedostatki czy błędy procesu spawania mogą zostać ujawione dopiero w takcie użytkowania danego wyrobu lub w momencie wystąpienia awarii. Z tego powodu w trakcie wykonywania wyrobów spawanych trzeba wykonać konkretne czynności i zadbać o niezbędne środki zapobiegawcze.

Ponadto niezbędny jest nieustanny nadzór spawalniczy, czyli monitorowanie spawania w trakcie procesu wytwarzania urządzeń i konstrukcji. Stosując co raz to lepsze metody niwelowania awarii oraz błędów jesteś w stanie w bardzo krótkim czasie przysporzyć sobie wiele korzyści, za pomocą niwelowania kosztów. Takie podejście zakłada pod tym względem ciągły rozwój, który wiąże się z włączaniem nowych rozwiązań spawania w procesie technologicznym. Dzięki temu cały ten system będzie bezustannie optymalizowany. Postawienie na jakość wiąże się zatem z zyskiem, zwłaszcza, że w tej branży wyeliminowanie błędów daje ogrom korzyści związanych z dobrą renomą na rynku oraz stałymi kontrahentami.

Wytwórca stosujący proces spawania powinien więc zadbać o takie elementy jak:
 • dokumentacja procesu spawania,
 • uprawnienia personelu spawalniczego,
 • odpowiednia kontrola jakości wykonanych połączeń,
 • prowadzenia nadzoru spawalniczego,
 • stosowanie odpowiednich materiałów podstawowych i dodatkowych (atestowanych),

  i wiele innych czynników zależnych od stosowanych norm wyrobu, przepisów, wdrożonego systemu jakości czy indywidualnych wymagań klienta.
Nasze usługi spawalnicze w Kaliszu obejmują między innymi nadzór nad przeprowadzonymi pracami. Wówczas analizie poddajemy wszelką dokumentację związaną z tworzeniem konstrukcji. Badany jej zgodność z istniejącymi normami, aby całość nie naruszała żadnych przepisów. Jesteśmy w stanie doradzić klientom w zakresie doboru odpowiednich technik, aby praca przebiegała nie tylko szybko, ale i całkowicie bezpiecznie, a efekty były zadowalające. Zwracamy również uwagę na kwestie ekonomiczne. Nadzór spawalniczy obejmuje także dokładną ocenę stosowanych technik. Możemy przeprowadzać ewidencję spawaczy, sprawdzając ich uprawnienia, doświadczenie oraz umiejętności w praktyce. Usługi spawalnicze obejmują także badanie nieniszczących złącz spawanych, jednocześnie wykonujemy oględziny powierzchni pod kątem wizualnym i wytrzymałościowym. Jeżeli potrzebujesz świadectw, dzienników lub innego rodzaju dokumentów, bez wątpienia spełnimy Twoje oczekiwania.

Nadzór spawalniczy może obejmować również kontrolę jakości wykonanej pracy. Wszystkie wytworzone połączenia muszą być odporne na czynniki zewnętrzne oraz solidne, aby nie ulec uszkodzeniu podczas eksploatacji. Należy jednak pamiętać, że taka usługa może mieć charakter niszczący lub nieniszczący. Jak łatwo wywnioskować, te pierwsze mogą uszkodzić badany materiał. Natomiast analiza nieniszcząca w żaden sposób nie ingeruje w wykonane spawy. Badanie może wyglądać inaczej, zależnie od tego, z jaką dokładnie konstrukcją mamy do czynienia. Zwykle jednak cały proces rozpoczyna się poprzez oględziny materiału. Następnie stosuje się różnego rodzaju techniki umożliwiające ocenę jakości wykonanego połączenia. Nadzór spawalniczy wraz z badaniem może polegać na przykład na wykrywaniu powierzchniowych niezgodności dzięki metodzie magnetyczno-proszkowej. Do popularnych technik należy także tworzenie zdjęć rentgenowskich, na których widoczne są spawy wytworzonych połączeń. W ten sposób oceniamy ich jakość oraz trwałość. Skutecznym rozwiązaniem jest także sprawdzanie twardości. To klient decyduje, jakie dokładnie badanie chce wykonać i jaki jest jego cel. Wystarczy poinformować nas, czy cały proces ma mieć charakter niszczący bądź nieniszczący. Oferujemy usługi spawalnicze w Kaliszu, a także innych pobliskich miejscowościach.
Nadzór spawalniczy

Nadzór spawalniczy

Oprócz usług związanych z wykonywaniem badań nieniszczących rozszerzyliśmy ofertę
 • naszego laboratorium o usługi związane z kontrolą jakości oraz wsparciem za pomocą prowadzenia profesjonalnego nadzoru spawalniczego. Wszystkie usługi związane z doradztwem wykonywane są przez certyfikowany personel, który posiada nie tylko odpowiednią wiedzę, ale przede wszystkim stosowne doświadczenie. Nasi fachowcy posiadają uprawnienia Międzynarodowego/ Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE/EWE). Wszystko po to, aby wyroby spajane spełniały określone wymagania jakościowe, były wytrzymałe oraz bezpieczne w użyciu.

  Nasze usługi zapewniają środowisko, dzięki któremu wytwarzanie ich jest ekonomiczne, a przede wszystkim korzystne w czasie. Dlatego właśnie niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru. Powinien on obejmować cały proces produkcyjny: od momentu projektowania, doboru materiałów podstawowych i dodatkowych, aż do wyboru procesu oraz parametrów spawania rodzaju i zakresu przeprowadzanej kontroli.

  Zakładając regularne stosowanie nadzoru, zapewni to firmie odpowiedni i równomierny rozwój w swojej branży. Głównym czynnikiem sukcesu jest solidność oraz niezawodność, dlatego ograniczenie jakichkolwiek awarii czy błędów do minimum to idealne podejście, generujące korzyści pod kątem renomy. Dodatkowo mniejsza liczba błędów, wpływa bezpośrednio na ograniczenie liczby wypadków, a także napraw. Pociągają one za sobą konkretne koszty. W ten sposób stworzysz miejsce pracy, zapewniające Ci stałe korzyści przy minimalizacji wydatków.

  Zaletą usługi spawalniczych z zakresu badań nieniszczących jest fakt, iż pozwalają wykryć wady materiału bez ingerencji w spawy. Wówczas obciążenie nie jest przykładane do analizowanego materiału, więc konstrukcja nie jest narażona na uszkodzenie bądź poważne osłabienie. Do przeprowadzenia badań wykorzystujemy specjalistyczne urządzenia, dzięki którym jesteśmy w stanie uzyskać wiarygodne wyniki. Jeżeli interesuje Cię spawalnictwo w Kaliszu okolicy, koniecznie skontaktuj się z nami oraz zapytaj o wycenę. Pamiętaj, że badania nieniszczące są na tyle bezpieczne, iż mogą być swobodnie przeprowadzane na dokładnie tym samym fragmencie konstrukcji (próbce). Całość nie pochłania zbyt wiele czasu, a jednocześnie pozwala uzyskać trafne diagnozy. W przypadku nadzoru spawalniczego jesteśmy w stanie pomóc w zakresie doboru odpowiednich materiałów podstawowych i dodatkowych, które następnie będą wykorzystywane w trakcie pracy nad konstrukcją. Posiadamy doświadczenie w weryfikowaniu umiejętności personelu spawalniczego, a jednocześnie kontrolujemy procesy polegające na łączeniu różnych materiałów.

Usługi spawalnicze - oferta

W zakresie spawalnictwa jesteśmy w stanie zaoferować Państwu:
 • przygotowanie Instrukcji Technologicznych Spawania (WPS) zgodnie z wymaganiami normy -PN-EN ISO 15609
 • pomoc w przeprowadzeniu procesu kwalifikowania technologi spawania (WPQR),
 • doradztwo w zakresie typu oraz zakresy uprawnień spawaczy oraz operatorów- zgodnie z serią norm EN ISO 9606 oraz 14742,
 • usługi doradcze w zakresie certyfikacji zakładu zgodnie z wymaganiami normy 3834,
 • sporządzanie dokumentacji spawalniczej zgodnie z wytycznymi klienta,
 • doradztwo techniczne w zakresie produkcji spawalniczej,
 • prowadzenie nadzoru spawalniczego zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 14731,
 • kontrola procesu spawalniczego w trakcie wytwarzania,
 • weryfikowanie umiejętności personelu spawalniczego,
 • dobór materiałów podstawowych oraz dodatkowych,
 • ulepszanie oraz optymalizowanie wykorzystywane w trakcie produkcji procesów spawalniczych.
Takie podejście umożliwi zoptymalizowanie wszystkich procesów technologicznych w trakcie spawania. W ten sposób zwiększy to wydajność pracy, przekładając się bezpośrednio na obniżenie kosztów produkcji, zniwelowanie ryzyka awarii, wypadków czy błędów oraz maksymalizację zysków, przy wydajniejszej eksploatacji wszystkich narzędzi pracy.
Jeżeli interesuje Cię spawalnictwo Kalisz, nasza propozycja bez wątpienia będzie interesująca. Oferujemy między innymi pomoc w przeprowadzeniu procesu kwalifikowania technologi spawania, zgodnie z procedurą WPQR określającą umiejętności danej osoby. Analizujemy dbałość o czystość materiałów oraz zachowanie środków bezpieczeństwa. Nadzów spawalniczy nad osobą kwalifikowaną obejmuje również sprawdzenie stosowania odpowiedniego spoiwa podczas pracy oraz dobór sprzętu. Jesteśmy w stanie również sporządzić wszelką niezbędną dokumentację, zgodnie z zaleceniami klienta. Mowa między innymi o dzienniku, protokole uznania technologii WPQR, a także wszelkiego rodzaju instrukcje technologiczne WPS. Usługi spawalnicze świadczone przez naszą firmę to między innymi oględziny stanu technicznego konstrukcji. Jesteśmy w stanie doradzić, jaką najlepiej technologię wybrać, aby praca przebiegała płynnie, a efekty były satysfakcjonujące. Dzięki naszym usługom spawalniczym nie narazisz się na zbyt wysokie koszty związane z ewentualnymi błędami, awariami lub koniecznością narzucania drogich poprawek na etapie produkcji konstrukcji. Dbamy o wydajność i efektywność, a podczas pracy wykorzystujemy tylko i wyłącznie sprawdzone narzędzia, umożliwiające przeprowadzanie skutecznego nadzoru nad wykonywanymi pracami. Jeżeli interesują Cię usługi spawalnicze w Kaliszu lub okolicach, zaufaj UltraRent.

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat