Spwalnictwo

Spawalnictwo to dziedzina przemysłowa

rozwijająca wiedzę na temat łączenia ze sobą materiałów metalowych i niemetalowych. Według wytycznych zawartych w normach europejskich oraz systemach zarządzania ISO, spawanie jest traktowane jako proces specjalny. Oznacza to, że sprawdzenie jakości wykonanych połączeń spawanych nie może zostać przeprowadzone w sposób prosty oraz ekonomiczny. Wiąże się to z tym, że wszelkiego rodzaju niedostatki czy błędy procesu spawania mogą zostać ujawione dopiero w takcie użytkowania danego wyrobu lub w momencie wystąpienia awarii. Z tego powodu w trakcie wykonywania wyrobów spawanych trzeba wykonać konkretne czynności  i zadbać o niezbędne środki zapobiegawcze. 

Ponadto niezbędny jest nieustanny nadzór spawalniczy, czyli monitorowanie spawania w trakcie procesu wytwarzania urządzeń i konstrukcji. Stosując co raz to lepsze metody niwelowania awarii oraz błędów jesteś w stanie w bardzo krótkim czasie przysporzyć sobie wiele korzyści, za pomocą niwelowania kosztów. Takie podejście zakłada pod tym względem ciągły rozwój, który wiąże się z włączaniem nowych rozwiązań spawania w procesie technologicznym. Dzięki temu cały ten system będzie bezustannie optymalizowany. Postawienie na jakość wiąże się zatem z zyskiem, zwłaszcza, że w tej branży wyeliminowanie błędów daje ogrom korzyści związanych z dobrą renomą na rynku oraz stałymi kontrahentami. 

Wytwórca stosujący proces spawania powinien więc zadbać o takie elementy jak:

 

– dokumentacja procesu spawania,

– uprawnienia personelu spawalniczego,

– odpowiednia kontrola jakości wykonanych połączeń,

– prowadzenia nadzoru spawalniczego,

– stosowanie odpowiednich materiałów podstawowych i dodatkowych (atestowanych),

i wiele innych czynników zależnych od stosowanych norm wyrobu, przepisów, wdrożonego systemu jakości czy indywidualnych wymagań klienta.

spawalnictwo, efekty pracy
spawacza w Kaliszu

Oprócz usług związanych

z wykonywaniem badań nieniszczących rozszerzyliśmy ofertę naszego laboratorium o usługi związane z kontrolą jakości oraz wsparciem za pomocą prowadzenia profesjonalnego nadzoru spawalniczego. Wszystkie usługi związane z doradztwem wykonywane są przez certyfikowany personel, który posiada nie tylko odpowiednią wiedzę, ale przede wszystkim stosowne doświadczenie. Nasi fachowcy posiadają uprawnienia Międzynarodowego/ Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE/EWE). Wszystko po to, aby wyroby spajane spełniały określone wymagania jakościowe, były wytrzymałe oraz bezpieczne w użyciu. Nasze usługi zapewniają środowisko, dzięki któremu wytwarzanie ich jest ekonomiczne, a przede wszystkim korzystne w czasie. Dlatego właśnie niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru. Powinien on obejmować cały proces produkcyjny: od momentu projektowania, doboru materiałów podstawowych i dodatkowych, aż do wyboru procesu oraz parametrów spawania rodzaju i zakresu przeprowadzanej kontroli.

Zakładając regularne stosowanie nadzoru, zapewni to firmie odpowiedni i równomierny rozwój w swojej branży. Głównym czynnikiem sukcesu jest solidność oraz niezawodność, dlatego ograniczenie jakichkolwiek awarii czy błędów do minimum to idealne podejście, generujące korzyści pod kątem renomy. Dodatkowo mniejsza liczba błędów, wpływa bezpośrednio na ograniczenie liczby wypadków, a także napraw. Pociągają one za sobą konkretne koszty. W ten sposób stworzysz miejsce pracy, zapewniające Ci stałe korzyści przy minimalizacji wydatków.

W zakresie spawalnictwa jesteśmy w stanie zaoferować Państwu:

– przygotowanie Instrukcji Technologicznych Spawania (WPS) zgodnie z wymaganiami normy -PN-EN ISO 15609

– pomoc w przeprowadzeniu procesu kwalifikowania technologi spawania (WPQR),

– doradztwo w zakresie typu oraz zakresy uprawnień spawaczy oraz operatorów- zgodnie z serią norm EN ISO 9606 oraz 14742,

– usługi doradcze w zakresie certyfikacji zakładu zgodnie z wymaganiami normy 3834,

– sporządzanie dokumentacji spawalniczej zgodnie z wytycznymi klienta,

– doradztwo techniczne w zakresie produkcji spawalniczej,

– prowadzenie nadzoru spawalniczego zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 14731,

– kontrola procesu spawalniczego w trakcie wytwarzania,

– weryfikowanie umiejętności personelu spawalniczego,

– dobór materiałów podstawowych oraz dodatkowych,

– ulepszanie oraz optymalizowanie wykorzystywane w trakcie produkcji procesów spawalniczych.

Takie podejście umożliwi zoptymalizowanie wszystkich procesów technologicznych w trakcie spawania. W ten sposób zwiększy to wydajność pracy, przekładając się bezpośrednio na obniżenie kosztów produkcji, zniwelowanie ryzyka awarii, wypadków czy błędów oraz maksymalizację zysków, przy wydajniejszej eksploatacji wszystkich narzędzi pracy.