Spwalnictwo

Spawalnictwo to dziedzina przemysłowa

rozwijająca wiedzę na temat łączenia ze sobą materiałów metalowych i niemetalowych. Według wytycznych zawartych w normach europejskich oraz systemach zarządzania ISO spawanie jest traktowane jako proces specjalny. Oznacza to, że sprawdzenie jakości wykonanych połączeń spawanych nie może zostać przeprowadzone w sposób prosty oraz ekonomiczny. W związku z tym, wszelkie niedostatki i błędy procesu spawania mogą zostać usjawione dopiero w takcie użytkowania danego wyrobu lub w momencie wystąpienia awarii. Z tego powodu w trakcie wykonywania wyrobów spawanych należy wykonać należyte czynności  i podjąć niezbędne środki zapobiegawcze oraz nieustannie monitorować spawanie w trakcie procesu wytwarzania urządzeń i kontrukcji. Wytwórca stosujący pcoes spawania powinien więc zadbać o takie elementy jak:

– dokumentacja procesu spawania,

– uprawnienia personelu spawalniczego,

– odpowiednia kontrola jakości wykonanych połączeń,

– prowadzenia nadzoru spawalniczego,

– stosowanie odpowiednich materiałów podstawowych i dodatkowych (atestowanych),

i wiele innych czynników zależnych od stosowanych norm wyrobu, przepisów, wdrożonego systemu jakości czy indywidualnych wymagań klienta.

spawalnictwo, efekty pracy
spawacza w Kaliszu

Oprócz usług związanych

z wykonywaniem badań nieniszczących rozszerzyliśmy ofertę naszego laboratorium o usługi związane z kontrolą jakości oraz prowadzeniem profesjonalnego nadzoru spawalniczego. Wszystkie usługi związane z doradztwem spawalniczym wykonywane są przez certyfikowany personel nadzoru spawalniczego posiadający odpowiednią wiedzę, stosowne doświadczenie oraz uprawnienia Międzynarodowego/ Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE/EWE). Aby wyroby spajane spełniały określone wymagania jakościowe, były wytrzymałe oraz bezpieczne w użyciu, w ytwarzanie ich było korzystne ze względów czasowych i ekoomicznych niezbędne jest zapewnienie odpiedniego nazdoru. Nadzór spawalniczy powinien obejmowa cały proces produkcyjny: od momentu projektowania, doboru materialów podstawowych i dodatkowych, wyborze procesu oraz parametrów spawania oraz rodzaju i zakresu przeprowadzanej kontroli.

W zakresie spawalnictwa jesteśmy w stanie zaoferować Państwu:

– przygotowanie Instrukcji Technologicznych Spawania (WPS) zgodnie z wymaganiami normy -PN-EN ISO 15609

– pomoc w przeprowadzeniu procesu kwalifikowania technologi spawania (WPQR),

– doradztwo w zakresie typu oraz zakresy uprawnień spawaczy oraz operatorów- zgodnie z serią norm EN ISO 9606 oraz 14742,

– usługi doradcze w zakresie certyfikacji zakładu zgodnie z wymaganiami normy 3834,

– sporządzanie dokumentacji spawalniczej zgodnie z wytycznymi klienta,

– doradztwo techniczne w zakresie produkcji spawalniczej,

– prowadzenie nadzoru spawalniczego zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 14731,

– kontrola procesu spawalniczego w trakcie wytwarzania,

– weryfikowanie umiejętności personelu spawalniczego,

– dobór materiałów podstawowych oraz dodatkowych,

– ulepszanie oraz optymalizowanie wykorzystywane w trakcie produkcji procesów spawalniczych.