Uprawnienia spawalnicze

Odpowiednie uprawnienia spawalnicze

są bardzo istotne dla wszystkich producentów, wytwarzających takie elementy jak: konstrukcje stalowe, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągu, wyroby przemysłu kolejowego oraz obronnego. Potwierdzenie posiadania niezbędnych umiejętności spawalniczych pozwala na  zapewnienie odpowiedniej jakości podczas spawania oraz spełnienie wszelkich wymagań określonych przez międzynarodowe standardy czy wymagania kontrahentów. Dzięki temu producentowi o wiele łatwiej jest wytwarzać produkty o odpowiedniej jakości co przekłada się przede wszystkim na bezpieczeństwo ich użytkowania.

prowadzenie spawów

Zakład Badań Nieniszczących Ultrarent dysponuje

odpowiednio kwalifikowanym, doświadczonym oraz przede wszystkim zatwierdzony przez renomowaną jednostkę notyfikowaną TUV NORD Polska personelem egzaminującym.

Aby potwierdzić posiadane umiejętmości oraz otrzymać certyfikat spawalniczy, egzaminowany personel powinien spełnić szereg wymagań określonych za pomocą międzynarodowych standardów.

Kwalifikacja przebiega najczęściej według jednej z następujących norm:

–  EN ISO 9606-1 – Egzamin kwalifikacyjnych spawaczy – Spawanie – Część 1: Stale,

–  EN ISO 9606-2 – Egzamin kwalifikacyjnych spawaczy – Spawanie – Część 2: Aluminium i stopy aluminium,

–  EN ISO 9606-3 – Egzamin kwalifikacyjnych spawaczy – Spawanie – Część 3: Miedź i stopy miedzi

,

–  EN ISO 9606-4 – Egzamin kwalifikacyjnych spawaczy – Spawanie – Część 4: Nikiel i stopy niklu,

–  EN ISO 9606-5 – Egzamin kwalifikacyjnych spawaczy – Spawanie – Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkonu i stopy cyrkonu,

–  EN ISO 14732 – Personel spawalniczy – Egzaminowanie operatorów oraz nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego spawania/ zgrzewania metali.

 

Otrzymane uprawnienia spawalnicze świadczą o tym, że spawacz lub operator spełnia wymagania normy według, której przebiegał egzamin. Certyfikowani spawacze muszą posiadać odpowiednie zdolności manualne, które pozwolą na wykonanie połączenia spełniającego odpowiednie kryteria w przypadku badań wizualnych oraz wymagania stosowanych testów, z których wyróżniamy:

 

badania radiograficzne,

– próbę łamania,

– próbę zginania,

– lub badania makrograficzne.

 

Po pozytywnym przebiegu egzaminu spawacz otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne stanowiące potwierdzenie posiadanych umiejętności manualnych. Warto również zaznaczyć, że dokument powinien zostać wystawiony przez uznaną i akredytowaną jednostkę notyfikowaną- w naszym wypadku jest to TUV NORD Polska.

tuv nord

Certyfikat spawalniczy jest

bardzo ważnym czynnikiem weryfikującym zdolności manualne personelu spawalniczego. Ich posiadanie jest z reguły wymagane przez klientów, zleceniodawców oraz inwestorów a dla wytwórcy stanowi dowód potwierdzający pozytywną weryfikację umiejętności pracowników.  Dodatkowo wymóg posiadania odpowiednich uprawnień na wykonywanie prac spawalniczych pojawia się w normach na wykonywanie wyrobów z materiałów metalowych, dyrektywach oraz specyfikacjach.

Dzięki osiągnieciu odpowiednich kwalifikacji spawaczy oraz procedur spawalniczych Państwa firma może:

– upewnić się, że zatrudnia spawaczy, których umiejętności zostały zweryfikowane,

– mieć pewność, że wytwarzane elementy posiadają odpowiednie właściwości oraz spełniają wymagania projektowe,

– zepewnić wysoką jakość spawanych elementów,

– zmniejszych ryzyko odpowiedzialności za pomocą udokumentowanych standardów bezpieczeństwa,

– wytrzwarzać wyroby i elementy przestrzegając obowiązujących przepisów i norm.

Nasza firma została upoważniona

by w sposób niezależny egzaminować oraz weryfikować spawaczy oraz operatorów spawalniczych zgodnie wymienionymi wcześniej standardami.

W procesie certyfikacji spawaczy istotne znaczenie odgrywa szereg zmiennych, które mają wpływ typ i rodzaj wykonywanych przez personel połączeń spawanych. Nasze doświadczenie i wiedza pozwala odpowiedni na wybór najbardziej korzystnego dla naszych klientów rozwiązania, pozwalającego na uzyskanie wykorzystywanego w procesie produkcji zakresu.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o tym w jaki sposób nasze usługi w zakresie kwalifikowania spawaczy oraz procedur spawalniczych mogą przynieść profity Twojej firmie.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji oraz uzyskania wyceny.